Ana Sayfa İletişim Hakkımızda

Kullanıcı Girişi 
(Yerel Yönetim Çalışanları)

İller İl Özel İdareleri Belediyeler İlçeler Köyler

Belediye Hizmet Kılavuzları

İl Özel İdare Hizmet Kılavuzları

Yerel Seçim Sonuçları

Yerel Yönetim Mevzuatı

Yerel Yönetim Yargı Kararları

Bildiriler-Makaleler

 
 

0KANUNLAR

0

 
 

155 SAYILI HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNU

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

237 SAYILI TAŞIT KANUNU

394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

442 SAYILI KÖY KANUNU

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU

831 SAYILI SULAR HAKKINDA KANUN

1005 SAYILI İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

1053 SAYILI BELEDİYE TEŞKİLATI OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN

1151 SAYILI BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN

1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

1173 SAYILI MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU

2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

2429 SAYILI ULUSAL BAYRAMLAR VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

KEFALET KANUNU

2527 SAYILI TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYEDE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN KANUN

2531 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKALARI İŞLER HAKKINDA KANUN

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU

2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU

2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNU

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

2644 SAYILI TAPU KANUNU

2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU

2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU

2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

2981 SAYILI İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU

3011 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN

3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU

BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINFA KANUN

3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3202 SAYILI KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN

3213 SAYILI MADEN KANUNU

3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU

3284 SAYILI BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU

3458 SAYILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU

3533 SAYILI UMUMİ, MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYEYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜSSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLU İLE HALLİ HAKKINDA KANUN

3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMANİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

3621 SAYILI KIYI KANUNU

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

3645 SAYILI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLÂT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN

3723 SAYILI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

3998 SAYILI MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4109 SAYILI ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN

4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN

5234 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU

4325 SAYILI ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN

4342 SAYILI MERA KANUNU

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMZALIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN

4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN

4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4736 SAYILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

4854 SAYILI BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

5003 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5072 SAYILI DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN

5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

5234 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

5286 SAYILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREKKORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

5429 SAYILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU

5436 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINFDA KANUN

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5523 SAYILI TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VA TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

5620 SAYILI KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPUILMASI HAKKINDA KANUN

5637 SAYILI UYGULAMA İMKANI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

5651 SAYLI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU

5586 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

5706 SAYILI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU

5747 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

5750 SAYILI EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

5774 SAYILI BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

5779 SAYILI İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

6200 SAYILI DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜTEŞKİLAT VE HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6260 SAYILI 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

6328 SAYILI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK DAİR KANUN

6363 SAYILI 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

6460 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

6831 SAYILI ORMAN KANUNU

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

 

YerelNET Yerel Yönetimler Portalı;
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir.

 

 
COPYRIGHT © 2000-2014 TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)
Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde No:8 Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA

 

"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne (YERYÖM) aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir/güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir ve TODAİE - YERYÖM her türlü sorumluluğu reddeder.


Tasarım ve Programlama: Key İnternet Hizmetleri Ltd.Şti.