Yerel Yönetim Yargı Kararları

 
 

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA VERİLEN YETKİYE DAYANARAK 2872 SAYILI ÇEVRE YASASI UYARINCA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ DİKKATE ALINMASI SURETİYLE KÖY İÇİNDE BULUNAN EVLERİN YANINDA BESLENECEK HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI H 22.04.2009

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA VERİLEN YETKİYE DAYANARAK 2872 SAYILI ÇEVRE YASASI UYARINCA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ DİKKATE ALINMASI SURETİYLE KÖY İÇİNDE BULUNAN EVLERİN YANINDA BESLENECEK HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

"UMUMA AÇIK İŞYERİ" NİTELİĞİNDE OLMAYAN "MARKET" İŞYERİNİN "İÇKİLİ YER BÖLGESİ" İÇİNDE OLMAMASI NEDENİYLE, "KAPALI İÇKİ SATIŞI" İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA 13.04.2009

"UMUMA AÇIK İŞYERİ" NİTELİĞİNDE OLMAYAN "MARKET" İŞYERİNİN "İÇKİLİ YER BÖLGESİ" İÇİNDE OLMAMASI NEDENİYLE, "KAPALI İÇKİ SATIŞI" İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

İMAR PLANI UYARINCA PAZAR YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZDA, SÖZ KONUSU İMAR PLANI VE KAMULAŞTIRMA İSTEMİ İPTAL EDİLMESİNE RAĞMEN FİİLİ OLARAK PAZAR YERİ KULLANIMINA DEVAM EDİLMESİNDE, YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEY 08.04.2009

İmar planı uyarınca pazar yeri olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazda, söz konusu imar planı ve kamulaştırma istemi iptal edilmesine rağmen fiili olarak pazar yeri kullanımına devam edilmesinde, yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, ancak taşınmazın bulunduğu alanın plansız alan konumuna düşmüş olması nedeniyle davacının da taşınmazda inşai faaliyette veya herhangi bir tasarrufta bulunma olanağının kalmadığı, bu nedenle davacının doğmuş zararından bahsedilmeyeceği, doğması muhtemel zararın da tazmininin mümkün olmadığı hakkında.

SU SATIŞ ÜCRETİNİN TEFE`YE GÖRE ARTIRILMASINDA, SU BEDELİNİN TÜKETİM MİKTARINA GÖRE KADEMELENDİRİLMESİNDE VE FATURALARIN 45 GÜNLÜK SÜREYLE TAHAKKUK ETTİRİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 24.03.2009

SU SATIŞ ÜCRETİNİN TEFE`YE GÖRE ARTIRILMASINDA, SU BEDELİNİN TÜKETİM MİKTARINA GÖRE KADEMELENDİRİLMESİNDE VE FATURALARIN 45 GÜNLÜK SÜREYLE TAHAKKUK ETTİRİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

DAVACI BELEDİYE TARAFINDAN, KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN MUAFİYET BELGESİ VERİLMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN, BU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCE 18.03.2009

DAVACI BELEDİYE TARAFINDAN, KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN MUAFİYET BELGESİ VERİLMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN, BU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI HK.

BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI SONUCUNDA, KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANDIĞI GEREKÇESİYLE, İDARİ HİZMETLERİN KARŞILIĞI OLARAK, BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENEN TARİFEYE DAYANILMAK SURETİYLE HERHANGİ BİR BEDEL İSTENİLMESİNDE, 16.03.2009

BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI SONUCUNDA, KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANDIĞI GEREKÇESİYLE, İDARİ HİZMETLERİN KARŞILIĞI OLARAK, BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENEN TARİFEYE DAYANILMAK SURETİYLE HERHANGİ BİR BEDEL İSTENİLMESİNDE, MEVZUATA VE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN HEMŞEHRİ HUKUKUNU DÜZENLEYEN 13. MADDESİ KARŞISINDA, BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKLARININ BULUNDUĞU, BUNA GÖRE, ARSA PAYI KAT KARŞI 06.03.2009

1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN HEMŞEHRİ HUKUKUNU DÜZENLEYEN 13. MADDESİ KARŞISINDA, BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKLARININ BULUNDUĞU, BUNA GÖRE, ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI TİCARET MERKEZİ YAPIMI İŞİ İLE İLGİLİ İDARÎ İŞLEMLERLE DAVACININ BELDE SAKİNİ OLARAK MEŞRU, KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİNİN ETKİLENECEĞİNİN VE DAVA AÇABİLECEĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ, 2- BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLERİN İHALEYE ÇIKARILMASI KONUSUNDAKİ YETKİNİN BELEDİYE MECLİSLERİNDE OLDUĞU, BELEDİYE MECLİSLERİNCE BU HUSUSTA KARAR ALINIP, BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDEN SONRA İHALENİN BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILABİLECEĞİ, ANCAK BELEDİYE MECLİSİNCE TÜM TAŞINMAZLARA İLİŞKİN OLARAK SOYUT YETKİ DEVRİNDE BULUNULAMAYACAĞI HK.<

BELEDİYEDEN KİRALAMA YOLUYLA MEZBAHA İŞLETEN ŞAHISLARDAN HAYVAN KESİM, MUAYENE DENETLEME HARCI ALINAMAYACAĞI, AYRICA BU ŞAHISLARIN HARCIN TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI HAKKINDA 04.03.2009

BELEDİYEDEN KİRALAMA YOLUYLA MEZBAHA İŞLETEN ŞAHISLARDAN HAYVAN KESİM, MUAYENE DENETLEME HARCI ALINAMAYACAĞI, AYRICA BU ŞAHISLARIN HARCIN TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI HAKKINDA

DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZDA BULUNAN RUHSATSIZ YAPININ İMAR PLANINDA KAMU KULLANIMINA AİT YEŞİL ALANDA KALDIĞINDAN BAHİSLE, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YIKILMASINDA İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU, DAVACININ İŞGALCİ OLARAK K 04.03.2009

Davacının maliki olduğu taşınmazda bulunan ruhsatsız yapının imar planında kamu kullanımına ait yeşil alanda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca yıkılmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği; olayda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin işletilebileceği, bu anlamda davacının zararının tazmininin gerekeceği, ancak tazminata hükmedilirken yapının ruhsatsız oluşunun da dikkate alınması gerektiği hakkında.

İNŞAAT RUHSATININ FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASI ÜZERİNE, AYNI YAPIYA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN YİNE FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASINDA USULDE PARALELLİK İLKESİ GEREĞİ HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN, ANILAN YAPI KULLANMA İZİN BE 03.03.2009

İnşaat ruhsatının fen memurunca imzalanarak onaylanması üzerine, aynı yapıya verilen yapı kullanma izin belgesinin yine fen memurunca imzalanarak onaylanmasında usulde paralellik ilkesi gereği hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanmadığından iade edilmesi gerektiğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İSKİ ELEMANLARI TARAFINDAN İNŞA EDİLMEKTE OLAN YAPI HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMESİ NEDENİYLE TUTANAK TARİHİ İTİBARİYLE YAPIYA AİT YAPI RUHSATININ ÖĞRENİLMESİNE KARŞIN DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA YAPI RUHSATI (UYGULAMA İŞLEMİ) İLE DAYANAĞINI OLUŞTU 23.02.2009

İSKİ elemanları tarafından inşa edilmekte olan yapı hakkında tutanak düzenlenmesi nedeniyle tutanak tarihi itibariyle yapıya ait yapı ruhsatının öğrenilmesine karşın dava açma süresi geçirildikten sonra yapı ruhsatı (uygulama işlemi) ile dayanağını oluşturan ıslah imar planına karşı açılan dava hakkında Danıştay 6. Dairesi E:2007/4066, K:2009/1729 sayılı kararı.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE GÖRE, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN PATLAYICI, PARLAYICI, YANICI V.B. TEHLİKELİ MADDELER ÜRETİLEN, SATILAN, KULLANILAN YERLERE UZAKLIĞI KONUSUNDA AÇIK BİR DÜZENLEME OLMADIĞINDAN, BU YERL 23.02.2009

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE GÖRE, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN PATLAYICI, PARLAYICI, YANICI V.B. TEHLİKELİ MADDELER ÜRETİLEN, SATILAN, KULLANILAN YERLERE UZAKLIĞI KONUSUNDA AÇIK BİR DÜZENLEME OLMADIĞINDAN, BU YERLERİN BAŞKA KURUMLARA OLAN UZAKLIĞININ KIYAS YOLU İLE UYGULANAMAYACAĞI HK.<

BELEDİYELERDE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNDE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN, GÖREVLERİNDEN AYRILMADAN AYNI BELEDİYEDE MECLİS ÜYESİ VEYA AYNI İL ÖZEL İDARESİNDE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAMAYACAKLARI HK.< 18.02.2009

BELEDİYELERDE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNDE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN, GÖREVLERİNDEN AYRILMADAN AYNI BELEDİYEDE MECLİS ÜYESİ VEYA AYNI İL ÖZEL İDARESİNDE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAMAYACAKLARI HK.<

ISLAH İMAR PLANLARININ AMACI SAĞLIKSIZ VE DÜZENSİZ YAPILAŞMAYI MEVCUT DURUM DİKKATE ALINARAK ISLAH ETMEK OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR AMAÇLA ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI VE KAPSAMA ALINMASI GEREKEN YAPILARIN BULUNDUĞU BÖLGELERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ AMACINA DÖNÜK ISLA 17.02.2009

Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan başka bir amaçla ıslah imar planı yapılması ve kapsama alınması gereken yapıların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah imar planı sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik yapılması dışında mevcut ıslah imar planların ıslah imar planı revizyonu adı altında değişikliğe konu edilmesi mümkün olmadığından, bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiği hakkında.

İMAR PLANI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAK YETKİSİ VE GÖREVİ BELEDİYELERE AİT OLDUĞUNDAN, PLAN YAPIMINA İLİŞKİN BÜTÜN AŞAMALARIN İLGİLİ BELEDİYELERCE YERİNE GETİRİLMESİ, BU BAĞLAMDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN MÜELLİF GÖRÜŞÜNÜN DE BELEDİYESİNCE TEMİN EDİLM 06.02.2009

İMAR PLANI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAK YETKİSİ VE GÖREVİ BELEDİYELERE AİT OLDUĞUNDAN, PLAN YAPIMINA İLİŞKİN BÜTÜN AŞAMALARIN İLGİLİ BELEDİYELERCE YERİNE GETİRİLMESİ, BU BAĞLAMDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN MÜELLİF GÖRÜŞÜNÜN DE BELEDİYESİNCE TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE İSTENİLMESİNDE, HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. 06.02.2009

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE İSTENİLMESİNDE, HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

UYUŞMAZLIK KONUSU YAPI İÇİN DÜZENLENEN İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMASI NEDENİYLE, ARTIK DAVACIYA AİT YAPI İÇİN İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMİŞ OLMASININ, KAZANILMIŞ HAK İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAD 23.01.2009

UYUŞMAZLIK KONUSU YAPI İÇİN DÜZENLENEN İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMASI NEDENİYLE, ARTIK DAVACIYA AİT YAPI İÇİN İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMİŞ OLMASININ, KAZANILMIŞ HAK İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞI, İMAR PLANLARININ YARGI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI NEDENİYLE, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI TEBLİĞ EDİLEN DAVALI İDARENİN YAPIYA DEVAM EDİLMEMESİ AMACIYLA İNŞAATIN DURDURMASININ, 3194 SAYILI YASA`NIN 32. MADDESİ UYARINCA ZORUNLULUK OLDUĞU HK.<

İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİNİN İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNE AİT OLDUĞU VE İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNCE KONUYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLARIN, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ HK. 19.01.2009

İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİNİN İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNE AİT OLDUĞU VE İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNCE KONUYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLARIN, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ HK.<

VERGİDEN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YAPMAYIP, TÜKETİLDİĞİ YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE İSTİSNALAR ÖNGÖREN BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KURALLARI KARŞISINDA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN VERGİDEN MUAF OLDUĞUNU 26.12.2008

VERGİDEN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YAPMAYIP, TÜKETİLDİĞİ YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE İSTİSNALAR ÖNGÖREN BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KURALLARI KARŞISINDA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN VERGİDEN MUAF OLDUĞUNU DÜZENLEYEN 1581 SAYILI YASADAKİ MUAFİYET KURALININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ VE BİRİ MUAFİYET DİĞERİ İSTİSNA DÜZENLEYEN BU İKİ YASA KURALI ARASINDA UYGULAMA ÖNCELİĞİ ARANAMAYACAĞI HAKKINDA

1- MAKTU RÜSUM BEDELİ, OCAĞIN İŞLETME SÜRESİNE GÖRE DEĞİL, ÇIKARILACAK MALZEME MİKTARINA GÖRE BELİRLENDİĞİNDEN, BU BEDELİN FAALİYET GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE TENKİSİNİN İSTENEMEYECEĞİ DE KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMEYE KARŞIN, VADESİNDE ÖDENMEYEN RÜSUM BEDELİNİ 26.12.2008

1- MAKTU RÜSUM BEDELİ, OCAĞIN İŞLETME SÜRESİNE GÖRE DEĞİL, ÇIKARILACAK MALZEME MİKTARINA GÖRE BELİRLENDİĞİNDEN, BU BEDELİN FAALİYET GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE TENKİSİNİN İSTENEMEYECEĞİ DE KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMEYE KARŞIN, VADESİNDE ÖDENMEYEN RÜSUM BEDELİNİN GECİKME FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE HUKUKA AYIRILIK BULUNMADIĞI, 2- FAALİYETİN DURDURULDUĞU SÜREDE KUM-ÇAKIL ALINAMAMASI NEDENİYLE RÜSUMUN HAKSIZ OLDUĞU İDDİASININ İDARE ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASINA KONU YAPILABİLECEĞİ HAKKINDA

PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİLİ OLDUĞUNDAN, BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMDE YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 28.11.2008

PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİLİ OLDUĞUNDAN, BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMDE YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

5216 SAYILI YASA`NIN 7/B MADDESİ UYARINCA İLGİLİ BELEDİYELERCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN ONAYLANMAK ÜZERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMAYAN DAVA KONUSU PARSELASYON İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK 20.11.2008

5216 SAYILI YASA`NIN 7/B MADDESİ UYARINCA İLGİLİ BELEDİYELERCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN ONAYLANMAK ÜZERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMAYAN DAVA KONUSU PARSELASYON İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

YARGI KARARIYLA İDARENİN İMAR PLANI YAPIMINA ZORLANAMAYACAĞI HK 19.11.2008

YARGI KARARIYLA İDARENİN İMAR PLANI YAPIMINA ZORLANAMAYACAĞI HK

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARINDAN, SADECE KENDİ HİZMET BİNALARININ EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU, ARSALARININ İSE MUAFİYETİNİN BULUNMADIĞI, AYRICA KOOPERATİF ADINA KARAR HARCINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA. 17.11.2008

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARINDAN, SADECE KENDİ HİZMET BİNALARININ EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU, ARSALARININ İSE MUAFİYETİNİN BULUNMADIĞI, AYRICA KOOPERATİF ADINA KARAR HARCINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN, KURULUŞU, YÖNETİLMESİ VE DENETLENMESİ AYRI BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLENMİŞ BULUNAN KURS VE YURTLARA YARDIM YAPMA KONUSUNDA KENDİSİNE YASAL OLARAK VERİLMİŞ BİR YETKİ VE GÖREVİ OLMADIĞI HAKKINDAKİ DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNİN 11.11 11.11.2008

Büyükşehir belediyelerinin, kuruluşu, yönetilmesi ve denetlenmesi ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiş bulunan kurs ve yurtlara yardım yapma konusunda kendisine yasal olarak verilmiş bir yetki ve görevi olmadığı hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.11.2008 tarih ve E:2008/7089, K:2008/7331 sayılı kararı.

BELEDİYECE YAPILAN KAPALI ZARF USULÜ İHALE NEDENİYLE ALINAN TELLALLIK HARCININ, DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU YOLUYLA GERİ İSTENEBİLECEĞİ, HARCA KONU OLMAYAN KAPALI ZARF USULÜ İHALEDE ALINAN TELLALLIK HARCININ, VERGİLENDİRMEDE HATA KAPSAMINA GİRECEĞİ HK. 06.11.2008

BELEDİYECE YAPILAN KAPALI ZARF USULÜ İHALE NEDENİYLE ALINAN TELLALLIK HARCININ, DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU YOLUYLA GERİ İSTENEBİLECEĞİ, HARCA KONU OLMAYAN KAPALI ZARF USULÜ İHALEDE ALINAN TELLALLIK HARCININ, VERGİLENDİRMEDE HATA KAPSAMINA GİRECEĞİ HK.<

T.C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. `NİN AÇMIŞ OLDUĞU ŞUBELER İÇİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKINDA 04.11.2008

T.C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. `NİN AÇMIŞ OLDUĞU ŞUBELER İÇİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKINDA

KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLECEĞİ, SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILARIN KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLECEĞİ VE SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR VE ISLAH İMAR PLANININ VE BU PLAN UYARINCA Y 22.10.2008

KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLECEĞİ, SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILARIN KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLECEĞİ VE SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR VE ISLAH İMAR PLANININ VE BU PLAN UYARINCA YAPILACAK PARSELASYON İŞLEMİNİN AMACI DİKKATE ALINDIĞINDA, SAHİL ŞERİTLERİNDE 2981 SAYILI YASA`NIN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN 22.10.2008

İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN BU AŞAMADA KALMASI AMACIYLA MÜHÜRLENMESİNİN, HUKUKA UYGUN OLDUĞU HAKKINDA

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN 18. MADDESİNİN (E) BENDİ UYARINCA, BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİNİN ESAS ALARAK BELEDİYE MECLİSİ`NE AİT OLDUĞU, YASANIN AÇIK BİR BİÇİMDE İZİN VERMESİ HALİNDE YETKİNİN SINIR VE KAPSAMI B 15.10.2008

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN 18. MADDESİNİN (E) BENDİ UYARINCA, BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİNİN ESAS ALARAK BELEDİYE MECLİSİ`NE AİT OLDUĞU, YASANIN AÇIK BİR BİÇİMDE İZİN VERMESİ HALİNDE YETKİNİN SINIR VE KAPSAMI BELİRTİLEREK DEVREDİLEBİLECEĞİ, BU YETKİNİN SINIRLARI AÇIKÇA BELİRTİLMEKSİZİN BELEDİYE ENCÜMENİ`NE DEVRİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞININ İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BE 19.09.2008

KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞININ İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BELİRLENDİĞİNDEN BAHİSLE, GÜNÜBİRLİK KULLANIM AMACIYLA YAPILMAK İSTENEN ÇAYBAHÇESİ-KAFEYE AİT MİMARİ PROJENİN UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN İŞLEMDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

BİR KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ AMACINI TAŞIMAYAN, BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAKİ 400 LT/SN DEBİLİ SUYUN, 7 LT/SN`LİK KISMININ; PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE, TİCARİ FAALİYETE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞME 03.07.2008

BİR KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ AMACINI TAŞIMAYAN, BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAKİ 400 LT/SN DEBİLİ SUYUN, 7 LT/SN`LİK KISMININ; PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE, TİCARİ FAALİYETE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞMENİN, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ OLARAK KABULÜ MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİNDEN, DAİREMİZCE İNCELENEREK GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN "HEMŞEHRİ HUKUKU" BAŞLIKLI 13. MADDESİ UYARINCA, HEMŞEHRİLERİN BELEDİYE İDARESİNİN KARAR VE HİZMETLERİNE İŞTİRAK ETME HAKLARININ BULUNDUĞU; BU HAKLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLER AÇISINDAN, HİZMETİN HUKUKA U 23.06.2008

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN "HEMŞEHRİ HUKUKU" BAŞLIKLI 13. MADDESİ UYARINCA, HEMŞEHRİLERİN BELEDİYE İDARESİNİN KARAR VE HİZMETLERİNE İŞTİRAK ETME HAKLARININ BULUNDUĞU; BU HAKLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLER AÇISINDAN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİ HUSUSUNU YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKKINI İÇERDİĞİ, BUNA GÖRE DE, JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE YAYGINLAŞTIRILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK TESİS EDİLEN İDARÎ İŞLEMLERLE, DAVACILARIN BELDE SAKİNİ OLARAK MEŞRU, KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATLERİNİN ETKİLENECEĞİNİN TABİİ OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN, DAVACILARIN DAVA KONUSU İŞLEMLE MENFAAT İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE, DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ YOLUNDA VERİLEN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA, HUKUKÎ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<

ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLEMEYECEĞİ HK.< 20.06.2008

ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLEMEYECEĞİ HK.<

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN 15. MADDESİ UYARINCA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARAR, VALİYE GÖNDERİLMEKSİZİN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞINDAN, MERCİİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI 09.06.2008

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN 15. MADDESİ UYARINCA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARAR, VALİYE GÖNDERİLMEKSİZİN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞINDAN, MERCİİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI

1. DERECE DOĞAL SİT ALANI VE 100 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDE KALAN, ANCAK ESKİ ESER TESCİL KAYDI BULUNMADIĞI AÇIK OLAN TEMEL AŞAMASINDAKİ YAPILARIN YENİDEN İNŞASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN MEVCUT BAĞ EVİ DIŞINDA KALAN İKİ AYRI BİNA İÇİN YAPI RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ 28.05.2008

1. DERECE DOĞAL SİT ALANI VE 100 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDE KALAN, ANCAK ESKİ ESER TESCİL KAYDI BULUNMADIĞI AÇIK OLAN TEMEL AŞAMASINDAKİ YAPILARIN YENİDEN İNŞASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN MEVCUT BAĞ EVİ DIŞINDA KALAN İKİ AYRI BİNA İÇİN YAPI RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA YASA UYARINCA, VERİLEN İŞYERİ KAPATMA CEZASI VE PARA CEZASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA BAKMA GÖREVİNİN, İDARİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU 02.05.2008

1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA YASA UYARINCA, VERİLEN İŞYERİ KAPATMA CEZASI VE PARA CEZASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA BAKMA GÖREVİNİN, İDARİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU

DAVACI KÖY SINIRININ HERHANGİ BİR KISMININ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU`NUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ İÇİN ÇİZİLEN 20 KM`LİK YARIÇAP SINIRI İÇİNDE KALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, KÖYÜN MESKUN MAHALİ BU YA 29.04.2008

DAVACI KÖY SINIRININ HERHANGİ BİR KISMININ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU`NUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ İÇİN ÇİZİLEN 20 KM`LİK YARIÇAP SINIRI İÇİNDE KALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, KÖYÜN MESKUN MAHALİ BU YARIÇAP DIŞINDA OLSA DAHİ KÖYÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLANACAĞI

MERA VASIFLI TAŞINMAZLARIN, PARSELASYONA TABİ TUTULAMAYACAĞI 22.04.2008

MERA VASIFLI TAŞINMAZLARIN, PARSELASYONA TABİ TUTULAMAYACAĞI

BELEDİYE MECLİSİNİN, TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VEREBİLMESİ İÇİN, DANIŞTAYIN UYGUN GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI GEREKTİĞİ 18.04.2008

BELEDİYE MECLİSİNİN, TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VEREBİLMESİ İÇİN, DANIŞTAYIN UYGUN GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI GEREKTİĞİ

TAPU İPTAL EDİLMEDİKÇE, KIYIDA KALAN TAŞINMAZIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, TAPULU MÜLK ÜZERİNDEKİ YAPININ, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU`NUN 18. MADDESİNE GÖRE YIKTIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI 16.04.2008

TAPU İPTAL EDİLMEDİKÇE, KIYIDA KALAN TAŞINMAZIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, TAPULU MÜLK ÜZERİNDEKİ YAPININ, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU`NUN 18. MADDESİNE GÖRE YIKTIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI

PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU, DAVACIYA AĞAÇLANDIRILACAK ALANDAN TAHSİS YAPILAMAYACAĞI 16.04.2008

PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU, DAVACIYA AĞAÇLANDIRILACAK ALANDAN TAHSİS YAPILAMAYACAĞI

DAVACININ TAŞINMAZINA İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRDÜĞÜ KISITLILIK İDDİASININ, ÖDEME EMRİ AŞAMASINDA "BORCUM YOKTUR" KAPSAMINDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA 08.04.2008

DAVACININ TAŞINMAZINA İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRDÜĞÜ KISITLILIK İDDİASININ, ÖDEME EMRİ AŞAMASINDA "BORCUM YOKTUR" KAPSAMINDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE TEKLİFTE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI, BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDU 04.04.2008

3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE TEKLİFTE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI, BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDUĞU PLANIN BAKANLIKÇA ONAYLANMASININ PLANIN USUL YÖNÜNDEN İPTALİNİ GEREKTİRDİĞİ HK.<

GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILDIĞI VE İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ, DAVA AÇILMAKLA İHTİLAFLI HALE GELEN VE İPTAL KARARI İLE HUKUKİ VARLIĞI SONA EREN 01.04.2008

GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILDIĞI VE İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ, DAVA AÇILMAKLA İHTİLAFLI HALE GELEN VE İPTAL KARARI İLE HUKUKİ VARLIĞI SONA EREN YAPI RUHSATINA DAYALI OLARAK DÜZENLENEN DAVA KONUSU YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN İSE, HUKUKEN KORUNABİLİR BİR YANININ KALMAMASINA KARŞIN, İDARE MAHKEMESİNCE, KAZANILMIŞ HAK İLKESİNDEN HAREKETLE, YAPI KULLANMA BELGESİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA, HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE, GÖREVSİZ YARGI YERİ OLAN İDARE MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURUNUN, GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ İLE DOSYANIN GÖREVLİ OLAN VE AYNI YARGI 31.03.2008

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE, GÖREVSİZ YARGI YERİ OLAN İDARE MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURUNUN, GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ İLE DOSYANIN GÖREVLİ OLAN VE AYNI YARGI DÜZENİ İÇİNDE YERALAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTE İKEN, BAŞVURU SAHİBİNİN TELAFİ EDİLMEYECEK HAK KAYBINA YOLAÇACAK ŞEKİLDE "İNCELENMEKSİZİN REDDİ" YOLUNDA HÜKÜM TESİSİNDE USULE VE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

RUHSATA AYKIRI İNŞAATIN NELER OLDUĞU TESBİT EDİLMEDEN, SADECE İNŞAATA DEVAM EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI 19.03.2008

RUHSATA AYKIRI İNŞAATIN NELER OLDUĞU TESBİT EDİLMEDEN, SADECE İNŞAATA DEVAM EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMADAN KAMULAŞTIRMA YAPILAMAYACAĞINA YÖNELİK BİR SINIRLAMA BULUNMADIĞINDAN, KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR HUSUSUN YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILMASINDA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASIN 14.03.2008

PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMADAN KAMULAŞTIRMA YAPILAMAYACAĞINA YÖNELİK BİR SINIRLAMA BULUNMADIĞINDAN, KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR HUSUSUN YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILMASINDA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA

DAVACI BELEDİYENİN 1/50.000 VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINI İLGİLİ İDARE SIFATI İLE İLAN ETMESİ GEREKİRKEN, BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKSİZİN, ANILAN PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA EHLİYETLİ OLMADIĞI 12.03.2008

DAVACI BELEDİYENİN 1/50.000 VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINI İLGİLİ İDARE SIFATI İLE İLAN ETMESİ GEREKİRKEN, BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKSİZİN, ANILAN PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA EHLİYETLİ OLMADIĞI

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE, YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR NEDEN ORTAYA KONULMAKSIZIN, AYNI BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ KEZ İMAR UYGULAMASI YAPILMASINDA, HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA 15.02.2008

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE, YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR NEDEN ORTAYA KONULMAKSIZIN, AYNI BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ KEZ İMAR UYGULAMASI YAPILMASINDA, HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA

 

Toplam Kayıt Sayısı: 352     Gösterilenler: 251-300

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.