Yerel Yönetim Yargı Kararları

 
 

TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU, BU BÖLGEDEKİ OTEL FONKSİYONUNA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATININ DA TURİZM MERKEZİ İLANININ UYGULAMA İŞLEMİ OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN, İNŞAAT RUHSATI 11.11.2004

Turizm merkezi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının düzenleyici işlem niteliğinde olduğu, bu bölgedeki otel fonksiyonuna ilişkin olarak verilen inşaat ruhsatının da turizm merkezi ilanının uygulama işlemi olduğu sonucuna varıldığından, inşaat ruhsatının turizm merkezi ilanı işleminden bağımsız bir işlem olarak kabul edilemeyeceği, turizm merkezi ilanı işlemine karşı dava açma ehliyeti bulunan davacının inşaat ruhsatının iptali istemiyle de dava açabileceği; inşaat ruhsatına ıttıla tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde dava açılmış olması nedeniyle turizm merkezi ilanına ilişkin olarak açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında.

BELEDİYE HİZMET ALANINDA TAŞINMAZIN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞI BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ VE NAZIM İMAR PLANINDA PARSELASYON İŞLEMİNİN SONUÇLARINI YARATACAK NİTELİKTE PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ÖNGÖRÜLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA. 04.11.2004

Belediye hizmet alanında taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gerektiği ve nazım imar planında parselasyon işleminin sonuçlarını yaratacak nitelikte plan notu hükümleri öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 352     Gösterilenler: 351-400

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.