Birim Adı Birim Müdürü Telefon Faks e-Posta

Basın ve Halkla İlşkiler Md.

Zafer BAĞRIYANIK

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Serhat Murat CERRAH

442 233 77 41

Evlendirme Müdürlüğü

Mensur AKDEMİR

2352615

Fen İşleri Müdürlüğü

Zafer BİNGÖL

Gece Kondu Müdürlüğü

Hava AKPUNAR

2352612

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ahmet ESLEK

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Naci ÇAKMAK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

Alaattin DOĞRUSOY

Kültür Müdürlüğü

Bişar ATMACA

2331768

Mali Hizmetler Müdürlüğü

A. Kemal YELLİCE

Özel Kalem Müdürlüğü

Yusuf KİSHALI

442 233 20 66

442 234 92 73

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hakkı GÖKTÜRK

2352612

Sivil Savunma Müdürlüğü

Yasin SİNCAR

Sosyal Yard. ve Dayanışma Md.

Nevzat TUNGA

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Lütfettin POLAT

2431057

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hüseyin KESKELEN

Zabıta Müdürlüğü

Metin KILIÇ

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.