Önemli Duyuru:


Birim Adı Birim Müdürü Telefon Faks e-Posta

....AR-GE Şube Müdürü

....Asfalt Üretim Şube Md.lüğü

....AYKOME Şube Md.lüğü

....Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

....Çevre Koruma Şube Md.lüğü

....Emlak Kamulaştırma Şb. Md.

....Gelir Şube Müdürü

....Gider Şube Müdürü

....Halkla İlişk. Şb.Md.lüğü

....Haller Şube Md.lüğü

....Harita Şube Md.lüğü

....İdari Hizm. Şube Md.lüğü

....İktisat Ruhsat Şb. Md.lüğü

....İmar Plan. Şb. Md.lüğü

....İmar Uygulama Şube Md.lüğü

....İtfaiye Şube Md.lüğü

....Mak. işl. Sig. Has. T. Md.lüğü

....Makina Bakım Onarım Ş.Md.

....Mezarlık Şube Md.lüğü

....Numarataj Şube Md.lüğü

....Otobüs Şube Md.lüğü

....Otogar Şube Md.lüğü

....Park Bahçeler Şb. Md.lüğü

....Personel Müdürü

....Pl. Bütçe Şube Md.lüğü

....Proje Şube Md.lüğü

....Sağlık İşleri Şube Md.lüğü

....Satınalma ve İhl. Şube Md.lüğü

....Sivil Savunma Uzmanlığı

....Sosyal Kültürel İşl. Şb.Md

....Temizlik İşleri Şube Md.lüğü

....Tic. ve İşt. Şube Md.lüğü

....Trafik Siny. Şb. Md.lüğü

....UKOME Şube M.lüğü

....Veteriner İşleri Şube Md.lüğü

....Yapım Onarım Şube Md.lüğü

....Yazı İşleri Şube Müdürü

....Yol Şube Md.lüğü

....Zabıta Md.lüğü

..APK Daire Bşk.

..Çevre Koruma Daire Bşk.

..Fen İşleri Daire Bşk.

..Hesap İşleri Daire Bşk.

..İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.

..İmar Daire Bşk.

..İşletmeler ve İşt. Dai.Bşk.

..İtfaiye Daire Bşk.

..Makina ikmal Daire Bşk.

..Personel Daire Bşk.

..Sağlık Sosyal Hizm. Dai.Bşk.

..Yazı İşleri Kararlar D.Bşk

1. Hukuk Müşavirliği

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreterlik

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Başkanlığı

YAYINLAR Kitaplar

ULUSAL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU (2 CİLT)

YEREL YÖNETİMLERDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TÜRKİYE UYGULAMALARI

YEREL MALİYE SİSTEMİ

Tüm Kitaplar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.