14-15 MAYIS 2017 TARİHİNDE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ`NİN İŞBİRLİĞİ İLE BÜYÜKÇEKMECE I. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ DÜZENLENMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

Yayına Giriş Tarihi: 29.03.2017
Güncellenme Zamanı: 29.03.2017 13:59:13

 

Güncellenme Zamanı: 29.03.2017 13:45:49

Devlet yönetiminde süregelen yeniden düzenleme çalışmaları yerel yönetimler dünyasını da önemli oranda etkilemektedir. Gerek küresel gerekse de ulusal ve yerel dinamiklerin etkisiyle gerçekleştirilen yeniden düzenleme çalışmalarının sonuncusu olan büyükşehir düzenlemesi Türk Yerel Yönetim Sisteminde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu düzenleme ile Türkiye‘deki büyükşehir belediyesi sayısı 16‘dan 30 çıkarılmış, büyükşehir belediyelerinde il özel yönetimleri kaldırılmış, köy yönetimleri ve belde belediyeleri mahalleye dönüştürülmüş, il mülki sınırları ile büyükşehir belediyesi sınırları örtüştürülmüştür. Bu yeniden yapılanma sürecinin devam edeceği yönünde güçlü bir eğilimin olduğu görülmekte olduğu için Büyükçekmece Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği‘nin işbirliği ile Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi adıyla bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

   14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kongre‘nin bu yılki teması "BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR" olarak belirlenmiştir. Bu ana tema doğrultusunda kentleri türlü açılardan ele alan gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından farklı disiplinlerde uzman bilim insanları, yerel yönetimlerde deneyim sahibi olan yöneticiler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kongreye katılımı beklenmektedir. Böylece yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanakları tartışılacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.


Alt Başlıklar:
1. Yerel Demokras​i ve Katılım
2. Sosyal Belediyecilik
3. Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
4. Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin Sorunları ve Geleceği
5. Halk Sağlığı ve Belediyeler
6. Kent ve Ekoloji
7. Uluslararası Göç ve Kentler
8. Kent, Kültür, Kimlik ve Sanat
9. Teknoloji Kullanımı ve Belediyeler
10. Yerel Kalkınma ve Belediyeler
11. Yerel Yönetimler Maliyesi
12. Ulaşımda Belediyelerin Rolü
13. Afet Yönetimi ve Belediyeler
14. Yerel ve Küresel Ölçeklerde İyi Uygulama Örnekleri

* Bildiri ve poster sunumları

NOT:    Kongreye katılım ücreti alınmamaktadır. Bildiri sahiplerinin (2 yazarlı bildirilerde 1. yazar) konaklaması kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.
              "Bildiri özeti, Türkçe ve İngilizce yaklaşık 500 kelime olacaktır. Hakem Kurulu tarafından seçilen ve sözlü olarak sunulan bildiriler,kongre sonrasında editörlü kitapta yayınlanacaktır"​

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bağlantılar:
www.bcekmece.bel.tr/tr-tr/Kongre/Sayfalar/AnaTema.aspx
 
 


Tümü


Bu Yerel Yönetimler Dünyası 29.03.2017 gününden itibaren 897 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.