Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

Hizmet Alanları Çok Gerekli Gerekli Kısmen Gerekli Gerekli Değil
1.Yerel Yönetimler Mevzuatı2.Devlet Teşkilatı ve Belediye Genel Yönetimi3.AB Uyum Süreci ve Yerel Yönetimler4.Belediye Başkanları Yetki-Görev ve Sorumluluk5.Köy Muhtarları Yetki-Görev ve Sorumluluk6.Mahalle Muhtarları Yetki-Görev ve Sorumluluk7.Kentsel Dönüşüm8.İmar Mevzuatı9.Ulaşım Hizmetleri10.Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri11.Belediyelerde Çevre Yönetimi ve Çevre Sağlığı12.Zabıta Hizmetleri13.İtfaiye Hizmetleri14.Su ve Kanalizasyon Hizmetleri15.Katı Atık Hizmetleri16.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi17.Peyzaj Planlama ve Tasarım Hizmetleri18.Sosyal Hizmetler19.Yerel Yönetimlerde Denetim20.Yapı Denetimi21.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı22.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi23.Yerel Yönetimlerde İnsan Hakları24.İnsan Kaynakları Yönetimi25.Norm Kadro26.Halkla İlişkiler, Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları27.e- Belediye ve Bilgi Teknolojileri28.Proje Yönetimi29.Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi30.Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması31.Kamu İhale Sözleşmeleri32.Devlet İhale Kanunu (2886 sayılı Kanun)33.Taşınır Mal Yönetimi34.Mali Yönetim35.Analitik Bütçe36.Muhasebe Uygulamaları37.Diğer (Lütfen belirtiniz…….)

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.