5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası; Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir.


UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİ RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

 

Başvuru Formu

1- Kimlik Fotokopisi,

2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3- 4 Adet Fotoğraf,

4- Kira Kontratı Fotokopisi,

5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

7- İkametgâh

8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

9- İtfaiye Raporu,

10-İmar yazısı

11- Sağlık raporu

12- Adli sicil belgesi (Savcılıktan)

13- Sosyal güvenlik belgesi

14- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

2.VE 3. SINIF GSM RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

 

Başvuru Formu 

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12- İmar yazısı

13- ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)

14- İş akım şeması ve vaziyet planı

 

SIHHİ İŞYERLERİ AÇILIŞ RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

 

Başvuru Formu 

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi

6- Kira Kontratı

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Tapu Fotokopisi

10- İtfaiye Raporu,

11- İmar yazısı

 

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

 

1-Harç Makbuzu           

2-İşyeri Açılış Ruhsatı

  

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

 

1- İşyerinin Açılış Ruhsatı          

2- Ses Ölçüm Raporu

3- Taahhütname

 

MESUL MÜDÜR BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;


1- İşyeri Ruhsatı           

2- Kimlik Fotokopisi

3- Adli Sicil Belgesi

4-Vukuatlı Nüfus Kaydı

 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ DAMGA HİZMETLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler;


1- Beyanname  

2- Ödeme Makbuzu

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.