BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMIÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Resmi Gazete Tarihi: 2013-05-23
Resmi Gazete Sayisi: 28655

Karar Sayısı : 2013/4715

       Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/5/2013 tarihli ve 7360 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                     Abdullah GÜL

                                                                   CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           B. ARINÇ                             A. BABACAN                        B. ATALAY                         B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

           S. ERGİN                                F. ŞAHİN                           E. BAĞIŞ                           N. ERGÜN

         Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı           Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

            F. ÇELİK                            E. BAYRAKTAR                      B. ATALAY                     M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı V.                    Ekonomi Bakanı

           T. YILDIZ                                S. KILIÇ                           M. M. EKER                         H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

           M. GÜLER                              C. YILMAZ                          E. BAĞIŞ                          M. ŞİMŞEK

         İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                 Maliye Bakanı

                                  N. AVCI                           İ. YILMAZ                            V. EROĞLU

                             Milli Eğitim Bakanı                Milli Savunma Bakanı                 Orman ve Su İşleri Bakanı

                                      M. MÜEZZİNOĞLU                                      B. YILDIRIM

                                         Sağlık Bakanı                           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE

BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI

ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK

KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 

MADDE 1 – 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.