Suriyeden Gelen Sığınmacılar Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 48952707/000/205-12029                                                                               17/10/2014

Konu : Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri     

                                                           GENELGE NO: 29

 

İlgi :a)04/07/1934 tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

        b)04/04/2013 tarihli ve 6458 Sayılı Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu

        c)13/08/2014  tarihli ve 22 sayılı Bakanlık Genelgesi

 

Ülkelerinde meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye`ye  kitlesel akınla gelen Suriyeli yabancıların biometrik kayıt işlemleri, ilgi(a) Kanunun parmak izi ve fotoğrafların kayda alınmasını düzenleyen 5 inci maddesi, ilgi(b) Kanunun kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasını düzenleyen 99 uncu maddesi ile ilgi(c) Genelge kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu yabancıların biometrik olarak kayıt altına alınması, gerek kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması gerek bu şahısların sağlık, eğitim, sosyal yardım vb. hizmetlere erişimlerinin sağlanması açısından öncelikli ve hayati önemi haizdir.

Hali hazırda Ülkemizde bulunan Suriyelilerden 952.127` si kayıt altına alınmış bulunmaktadır. Kalanların kayıtlarının 17.11.2014 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

      Bu amaçla;

1)      Konunun öneminin henüz kayıt işlemi yaptırmayan yabancılara duyurulması, bu yabancıların kayıt merkezlerine müracaatlarının sağlanması ve kayıtların hızlandırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere ait imkânların kullanılması, basın-yayın kuruluşları vasıtasıyla yabancıları ve toplumu bilgilendirmek üzere çalışmalar yapılması, gerektiğinde konuyla ilgili sivil toplum kuruşlarıyla işbirliğine gidilmesi,

2)      Bahse konu yabancıların hizmet almak üzere iletişim kurdukları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, belediyeler, muhtarlıklar gibi tüm kamu kurumlarına müracaat eden veya bu kurumlar tarafından tespit edilenlerden kayıt işlemlerini tamamlamadıkları anlaşılanların kayıt işlemlerinden sorumlu emniyet birimiyle derhal irtibata geçilerek ilgi(b) Kanunun davete uyma yükümlülüğünü düzenleyen 97 nci maddesi hükmü gereğince kolluk refakatinde kayıt merkezlerine götürülmesi,

3)      Kayıt altına alınmayan Suriyelilerin tespiti amacıyla kolluk görevlileri tarafından yapılan denetimlerin arttırılması, kayıtsız olduğu anlaşılanların kayıt merkezlerine ilgi (b) Kanunun davete uyma yükümlülüğünü düzenleyen 97 nci maddesi hükmü gereğince kolluk refakatinde götürülmesi,

4)      Acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, kayıt işlemlerini tamamlayan Suriyelilere, sağlık, eğitim, sosyal yardım vb. hizmetlerin verilmemesi,

5)      Ülkelerine gönüllü geri dönüş yapmak isteyenler olduğunda öncelikle kayıtlarının kontrol edilmesi, yoksa kayıtlarının tamamlanması, gönüllü geri dönüşlerin de ilgili sisteme veri girişlerinin yapılması,

Uygun görülmüştür.

 

Buna göre, il valiliklerince kayıt işlemlerinin bizzat takip ve denetiminin yapılması, valilikler bünyesinde kayıt yapma ve kayıtları güncel tutma işlemlerini takip etmek üzere komisyon oluşturulması, asayiş toplantılarında konunun gündemde tutularak ilgili kurumlar arasında ihtiyaç duyulacak koordinasyonun sağlanması, konunun Bakanlık ve bağlı kuruluşlar denetim birimlerince denetleneceğinin bilinmesi hususlarında bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

                                                                                                          Efkan ALA

                                                                                                            Bakan

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.