İÇME SUYU KAYIP KAÇAKLARI HAKKINDA GENELGE

 T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 30034495-250-154135                                                                                  21/07/2015

Konu : İçme Suyu Temin ve Dağıtım

            Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü

            Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği Hk.

 

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

Malumlarınız olduğu üzere, "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği" 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca teknik usuller tebliği hazırlanması ihtiyacına binaen, "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği" 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ`de, Yönetmelik ile büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyelere getirilen nihai %25 kayıp-kaçak oranına ulaşmak için içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünde alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar belirtilmiş olup büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyeler için yol gösterici bilgiler yer almaktadır.

Tebliğ ile, Yönetmelikte bulunan ekler ayrıntılandırılarak açıklamalar getirilmiş ve Tebliğ ekinde yer alan formların büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyeler tarafından doldurularak Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığımıza yazılı olarak gönderilmesi hükmü getirilmiştir.

Konunun önemine binaen, bu hususta sorumluluğu bulunan büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyelerin ilgili Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                      Dr. Yakup KARAASLAN

                                                                                             Bakan a.

                                                                                             Genel Müdür V.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet