İçme Suyu Temin ve Dağıtım Hakkında Genelge

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 30546965-000-21775                                                                          04/11/2015

Konu :İçme Suyu Temin ve Dağıtım

 

 

 

 

 

 

İlgi : a) Orman ve Su İşleri Bakanlığının 17/11/2014 tarihli ve 235126 sayılı yazısı.
         b) 28.11.2014 tarihli ve 30546965-000-24309 sayılı yazımız.
         c) Orman ve Su İşleri Bakanlığının 30/06/2015 tarihli ve 139319 sayılı yazısı.
         d) 15.07.2015 tarihli ve 30546965-000-15116 sayılı yazımız.
         e) Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/10/2015 tarihli ve 210119 sayılı yazısı.

 

 

8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması hususunda Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan ilgi (a) ve (c) sayılı yazılar ve ekleri, ilgi (b) ve (d) yazılarımızla gönderilmişti.

Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan ilgi (e) yazıda 2015 yılı Ekim ayı itibariyle 371 belediyeden yıllık rapor ulaştığı belirtilmektedir. İlgi (e) yazı ve eki liste ilişikte gönderilmiş olup, iliniz dahilindeki belediyelerden listede yer alanlar dışında kalan belediyelerce, 16 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği" hükümlerine göre söz konusu raporların Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                                                        Bakan a.
                                                                                                          Genel Müdür

 

EK: İlgi (e) yazı ve eki liste

 

DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

81 İl Valiliğine

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 30034495-251.01-210119                                                                             14.10.2015

Konu : İçme Suyu Temin ve Dağıtım

Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü

Yönetmeliği Hk.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı Bakanlıklar – ANKARA

 

İlgi:       a) 17.11.2014 tarihli ve 30034495-251.01-235126 sayılı yazımız.

b) İçişleri Bakanlığı`nın 28.11.2014 tarihli ve 24309 sayılı yazısı.

c) 30.06.2015 tarihli ve 30034495-251.01-139319 sayılı yazımız.

ç) İçişleri Bakanlığı`nın 15.07.2015 tarihli ve 15116 sayılı yazısı.

d) İçişleri Bakanlığı`nın 12.08.2015 tarihli ve 16756 sayılı yazısı.

 

8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sorumluluğu bulunan büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyelerin Yönetmelik hükümlerine uymalarının sağlanması hususunda ilgi (a) ve ilgi (c) yazılarımız tarafınıza gönderilmiş olup, ilgi (b), ilgi (ç) ve ilgi (d) yazılarınız ile konunun Valilikler kanalı ile belediyelere gerekli bildirimde bulunulması sağlanmıştır.

Ancak ilgi (c) yazımızda belirtildiği üzere, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine göre ülkemiz genelinde yer alan belediye sayısı 1396 olduğu halde, 2015 yılı Ekim ayı itibariyle Bakanlığımıza ulaşan yıllık rapor sayısı 371 olup, bu belediyelerin yer aldığı liste ekte verilmiştir. Liste dışında kalan belediyelerin, bahsi geçen Yönetmelik hükümlerine göre raporlama yapmadığı tespit edilmiş olup, bu hususta sorumluluğu bulunan büyükşehir, il belediyeleri ve diğer belediyelerin ilgili Yönetmelik ve 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği hükümlerine uymalarının sağlanması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Bakan a.      

                                                                                                        Genel Müdür

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

EKLER:

1. Form Gönderen Belediyeler (8 Sayfa)

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet