DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE GENELGESİ BAŞBAKANLIK 2016/8

 Konu: Düzensiz Göçle Mücadele

GENELGE

2016/8

Düzensiz göçle mücadele Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu açısından büyük önem arz etmekte olup geri kabul anlaşmaları da bu mücadelenin bir parçasıdır. Bu kapsamda 16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile imzalanan ve 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma`nın uygulanması konusunda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü`ne her türlü desteğin sağlanması hususu 2014/6 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle talimatlandırılmıştır.

Ayrıca son dönemde yaşanan göçmen krizinin çözümü amacıyla Avrupa Birliği ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 18 Mart 2016 tarihinde Brüksel`de düzenlenen zirve neticesinde mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat kapsamında; 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Ülkemiz üzerinden Yunanistan`a geçen tüm düzensiz göçmenler 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren geri alınacak ve geri alman her Suriyeliye karşılık Ülkemizde geçici koruma altında bulunan bir Suriyeli Avrupa Birliği ülkelerine yerleştirilecektir.

Bu kapsamda, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün idari kapasitesinin artırılarak ilgili anlaşma ve mutabakatın başarı ile uygulanabilmesi amacıyla;

1. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılacak;

 a) Geçici personel görevlendirilmelerine ilişkin taleplerin,

 b) Arazi ve bina tahsis taleplerinin, ivedilikle sonuçlandırılması,

2. Yabancıların kabul, kayıt, -şevk, iaşe, barınma, sağlık, sınır dışı etme ve bu kapsamdaki diğer işlemleri için yapılacak tüm harcamaların "Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği`nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına açılacak özel hesaptan yapılması ve bu kapsamdaki kaynak taleplerinin ivedi şekilde karşılanması,

uygun görülmüştür.

Bu çerçevede; "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma" ve mutabakat hükümlerinin uygulanabilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerce; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi ve gerekli hukuki, idari, mali ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                              Ahmet DAVUTOĞLU

                                                      Başbakan 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.