Mahalli İdarelerin Yurt Dışı Ziyaretleri Hakkında Genelge İçişleri Bakanlığından

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 23258470-000-13116                                                                             10/06/2016

Konu: Ülkemiz Mahalli İdarelerinin Yurtdışı Temasları

 

 

 

 

İlgi: Dışişleri Bakanlığının 27.05.2016 tarih ve 10948334 sayılı yazısı.

 

 

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgi yazıda özetle, mahalli idarelerin yurtdışı programlarında lojistik destek sağlanabilecek taleplerinin zamanında karşılanabilmesi, randevu temini, programla ilgili hususların o ülkenin yerel koşulları ve kimi durumlarda hassasiyetleri gözetilmek suretiyle takip edilmesi açısından Bakanlıklarının bilgilendirilmelerinin gerekli olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu programlarda zaman zaman aksaklıklar meydana geldiği ve bu durumun temas ve ziyaretlerden beklenen sonuçların elde edilememesine yol açtığı, dolayısıyla Bakanlıklarının haberdar edilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede yurtdışına yapılacak ziyaret, temas ve faaliyetlerden Dışişleri Bakanlığının zamanlıca bilgilendirilmesi gerekliliğinin iliniz dahilindeki mahalli idarelere duyurulması hususunda;

            Bilgilerinize arz, gereğini rica ederim.

 

                                                                                                       ...............

                                                                                                         Bakan a.

                                                                                                Genel Müdür

 

DAĞITIM :

 

Gereği:                                                                     Bilgi:

81 İl Valiliği                                                            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

                                                                                 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.