Erişebilirlik Hakkında Genelge

                                                                  T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :   71188846-010.07.99-E.14021                                                        27/06/2016

Konu:  Erişilebilirlik

 

 

………….……. VALİLİĞİNE

 

İlgi:       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 06.05.2016 tarihli ve 57690 sayılı yazısı.

 

         İlgi yazıyla, engelli bireyler başta olmak üzere, yaşlılar hamileler, çocuklar, bebek arabalılar ve herhangi bir nedenle hareketlerinde kısıtlılık yaşayan veya başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bireylerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bul alanları kullanabilmeleri için yapılan çalışmaların, bireylerin toplumsal      hayata  eşit       katılımlarının     sağlanması        adına    önem    arz       ettiği,

Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik hakkını da içeren toplumsal hayata tam katılımlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile birlikte ulusal mevzuatta pek çok düzenleme ile güvence altına alındığı,

         5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır." Hükmünün yer aldığı,

           Ayrıca, geçici 2 nci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir."

          Hükmünün yer   aldığı,

        Bu doğrultuda, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsayan 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması," hükmünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşımak zorunda olduğu şartlar arasında yer aldığı belirtilerek,

         Konunun, lokantalarla birlikte umuma açık hizmet veren tüm işyerlerinde erişilebilirlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması için gerekli duyurunun yapılması talep edilmektedir. Konunun iliniz dâhilindeki belediyelere duyurulması            hususunda;

      Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                             …………..

                                                                                                                                Bakan a.

                                                                                                                            Genel Müdür

 

 

TC.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 96413503-622.01-57690                                                                    06.05.2016

Konu: Talep ve Şikayetler (Erişilebilirlik)

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli idareler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi: 25.04.2016 tarihli ve -622.01/35612 saydı yazı

 

      Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısıyla Genel Müdürlüğümüze iletilen Mustafa TEZCAN`a ait 483895 sayılı Başbakanlık iletişim Merkezine e-devlet yoluyla yapılan başvuruda, şahsın yürümede ve oturmada zorluk yaşayan annesi ile gittiği bir lokantada annesinin durumuna uygun sandalye bulunmadığı, bunun üzerine talep ettikleri tekerlekli sandalyenin de temin edilemediği ve işyerinden ayrıldıkları belirtilmektedir.          

 

       Şahıs ayrıca başvurusunda, trafik kazasında ayaklarını yitirmiş olan arkadaşıyla da aynı konudan muzdarip olduklarını belirtmiş ve işletmelerde mama sandalyesi bulundurulmasına rağmen, yaşlı veya engelli bireylere yönelik gerekli düzenlemelerin olmadığını dile getirmiştir. Bu kapsamda engelli bireyler başta olmak üzere, yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek, arabalılar ve herhangi bir nedenle hareketlerinde kısıtlılık yaşayan veya başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bireylerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bu alanları kullanabilmeleri için yapılan çalışmalar, bireylerin toplumsal hayata eşit katılımlarının sağlanması adına önem arz etmektedir.           

 

       Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik hakkını da içeren toplumsal hayata tam katılımları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile birlikte ulusal mevzuatta pek çok düzenleme ile güvence altına alınmıştır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde "Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, İmalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır..." hükmü yer almaktadır. Ayrıca Kanunun geçici 2 nci maddesinde "Kamu kurum ve ‘ kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları İle gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir," hükmü yer almaktadır.

 

         Bu doğrultuda, sıhhî ve gayrisshhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsayan, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik`in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "Engellilerin İşyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması," hükmü, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşımak zorunda olduğu şartlar arasında yer almaktadır.

       Bu kapsamda tüm belediyelere; lokantalarla birlikte umuma açık hizmet veren tüm işyerlerinde erişilebilirlik konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik gerekli duyuruların yapılması hususunda;

       Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                             ... 

                                                                                                                                    Bakan a.

                                                                                                                                  Genel Müdür

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet