Muhtarlar Günü Kutlaması Hakkında Genelge ( İçişleri Bakanlığı)

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 40108330-010.06.01-22309                                                                  11/10/2016

Konu : Muhtarlar Günü

 

 

KOCAELİ VALİLİĞİ

 

GENELGE NO: 2016/21

 

            19 Ekim 2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiştir.

            Muhtarlar günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütüleceği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

1)     19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan 2015/ 11 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin kuruluşu çerçevesinde her yılın 19 Ekim günü "Muhtarlar Günü" olarak kutlanacaktır.

2)         Program ile ilgili Başkentte Ankara Valiliği, başkent dışında valilikler ve kaymakamlıklarca kutlama komiteleri oluşturulacaktır.

3)          Komiteler, Başkentte Ankara Valisinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, muhtarlarla ilgili konfederasyon, federasyon ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Valilik tarafından uygun görülen kurum temsilcilerinden oluşur. Taşrada ise ilde Valinin, ilçede kaymakamın görevlendireceği bir müdür başkanlığında muhtarlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

4)         Programa, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan veya Milletvekillerinin katılması durumunda, 05/05/2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde öngörülen protokol esasları uygulanır.

5)     Muhtarlar Günü kutlaması Başkentte, Anıtkabir`deki Atatürk Anıtı`na çelenk koyma ve sonrasında komitenin belirleyeceği program; diğer il ve ilçelerde ise Atatürk Anıtına çelenk koyma ve komitelerin belirleyeceği program dâhilinde uygulanır.

Uygulamanın bu esas ve usuller doğrultusunda herhangi bir aksamaya meydan vermeden yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                               Süleyman SOYLU

                                                                                                        Bakan

DAĞITIM

81 İl Valiliği

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.