Yapı Belgeleri Hakkında Genelge

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 71188846-010.06.99-794                                                                  17/01/2017

Konu : Yapı Belgeleri

 

 

 

 

 

 

İlgi : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 04/01/2017 tarih ve 1589 sayılı yazısı.

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "yapı belgeleri" konulu ilgi yazısı ilişikte gönderilmiştir.

            Yazıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması konusunda iliniz dâhilindeki belediye başkanlıkları, il özel idareleri, organize sanayi bölge müdürlükleri, serbest bölgeler ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerine duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                               M. Emin BİLMEZ

                                                                                     Bakan a.

                                                                                Genel Müdür V.

 

 

EK: Yazı

DAĞITIM :

Gereği:                                                     Bilgi:

81 İl Valiliğine                                         NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ

                                                                              GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE(Adres Şube Müdürlüğü)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

                                                      

Sayı   : 23447294-121.05-1589                                                                  17/01/2017

Konu : Yapı Belgeleri

 

KOCAELİ VALİLİĞİNE

(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 49 ve 50 nci maddeleri gereğince; il özel idaresi, belediyeler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler sorumluluk alanlarındaki adres bilgileri ile adresin altyapısını oluşturan yapı belgelerinin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu) oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdürler.

Yapı belgelerinin; imar mevzuatı, 5490 sayılı Kanun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, TS 8737 Yapı Ruhsatı, TS 10970 Yapı Kullanma İzin Belgesi ve TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir.

Yapı belgeleri uygulamasında; kullanıcı ve hangi yetki ile Sisteme giriş yapacağı bilgisi, ilgili idare tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü`ne resmi yazı ile bildirilmektedir. Bildirilen kişiler, Adres Kayıt Sistemi ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi`nde kullanıcı olarak, yetkisi ile birlikte tanımlanmaktadır. Kullanıcı, sistem üzerinden her biri MERNİS veri tabanından olmak üzere yöneltilen 5 (beş) soruya doğru cevap vermek suretiyle şifresini kendisi oluşturmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden kullanıcıların şifrelerinin usulsüz şekilde temin edilerek bahse konu Sistem üzerinden yine usule uygun olmayan yapı belgesi düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda;

-    İlgili idarelerce https://maks.nvi.gov.tr/yetkiliidare sayfasından raporlama yapılacak yapı belgesi türü seçilerek istenilen tarih aralığında düzenlenen yapı belgelerinin dökümünün yapılması ve fiziki ortamda düzenlenen belgelerle karşılaştırılması (Ek),

-   Usulsüz belge oluşturulduğunun tespiti halinde belgelerin iptalinin sağlanarak ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

-   Onaylanmayan belgelerin usulüne uygun onaylanmasının sağlanması,

-   Kullanıcıların, şifrelerini hiç kimse ile paylaşmamaları konusunda uyarılmaları,

- Kullanıcının "Parolamı unuttum" ekranında SMS onay kodu istenilerek işlem güvenliğinin arttırılması ve kimlik doğrulama sisteminde belirlenen aralıklarla kullanıcı parolalarını yenilemeye zorlayacak düzenlemelerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüzce çalışma yürütülmekte olup, kullanıcıların resmi e-posta ve cep telefonu temin etmelerinin sağlanması,

  Gerekmektedir.

 

Sistemin doğru, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi bakımından büyük önem arz eden yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması konusunda İliniz sınırları içinde bulunan tüm belediye, özel idare, organize sanayi bölge müdürlükleri, serbest bölgeler ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin uyarılmaları hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                        Dr. Ahmet SARICAN

                                                                                               Bakan a.

                                                                                       Genel Müdür

 

 

EK: Ek-1 : Ekran Görüntüsü

 

DAĞITIM :

Gereği:                                                                                Bilgi:

81 İl Valiliğine                                                                   MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU

                                                                                           BAŞKANLIĞI

                                                                                           MAHALLİ İDARELER GENEL

                                                                                           MÜDÜRLÜĞÜ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.