Şehirlerarası Taşıma ve Servis Taşımalarında Ulaşılabilirliğin Sağlanması

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 71188846-010.06.99-8885                                                          11/04/2017

Konu : Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti
            ile Servis ve Turizm Taşımacılığı
            Hizmetinin Erişebilir Hale
            Getirilmesine Dair Yönetmelik

 

 

 

İlgi : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 21/03/2017 tarih ve 32638 sayılı yazısı.

 

 

                                   .................  VALİLİĞİNE

            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik" konulu ilgi yazısı ilişikte gönderilmiştir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                                            ............

                                                                                            Bakan a.

                                                                                     Genel Müdür V.

 

 

EK: Yazı

 

DAĞITIM :

Gereği:                                      

Bilgi:

81 İl Valiliğine

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 96413503-331.02-E.32638                                                                  21/03/2017

Konu : Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti
            ile Servis ve Turizm Taşımacılığı
            Hizmetinin Erişebilir Hale
            Getirilmesine Dair Yönetmelik

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

İlgi: 13/01/2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehirler Arası Yolcu Taşıma

       Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair

       Yönetmelik

 

 

Erişilebilirlik, engellilerin toplumsal yaşama katılımı için temel gerekliliklerden biridir. Engelli vatandaşlarımız güvenli ve yardıma ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri ulaşım araçları bulunmadığında, sağlık, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri sağlansa da bunlara erişememekte, istihdam edilse de işe gidip gelemediği için çalışamamakta, sportif ve kültürel faaliyetlere katılamamakta, sonuç olarak toplumsal yaşamdan dışlanmaktadır.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hâle getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir " hükmüne istinaden, "Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik" 13/01/2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik; karayolunda şehirler arası taşıma hizmeti sağlayıcılarına, seyahat acentelerine, karayolları mola noktası ve terminal işletmecilerine, servis hizmeti sağlayıcılarına, denizyolunda şehirler arası taşıma ve kıyı tesisi işletmecilerine, demiryolu tren işletmecilerine ve hava yolu taşıyıcıları ile terminal işletmecilerine düşen yükümlülükleri belirlemektedir. Yönetmelik kapsamında ayrıca, karayolunda şehirler arası yolcu, servis ve turizm taşımacılığı yapılan araçlar, denizyolu ve iç su yolu ile demiryolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin sağlanmasıyla ilgili hususlar yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve yükümlülükleri bulunan kurum ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, acenteler ve işletmecilerin gereken düzenlemeleri yapmaları konusunda, planlama, ruhsatlandırma ve denetleme görevleri bulunan yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri alması için tüm valiliklere ve belediyelere bilgilendirme yapılması hususunda;

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                        Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA

                                                                                           Bakan

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.