Serbest Sistem Kanatlı Yetiştiriciliği

 

 T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 71188846-000-13882                                                                 19/06/2017

Konu : Serbest Sistem Kanatlı Yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

İlgi : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/05/2017 tarih ve 1283904 sayılı yazısı.

 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "serbest sistem kanatlı yetiştiriciliği" konulu ilgi yazısı ilişikte gönderilmiştir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                       .................

                                                                                                         Bakan a.

                                                                                                 Genel Müdür V.

 

 

Ek: Yazı

 

DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

81 İl Valiliğine

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 55016929-325.01-E.1283904                                                                 24.05.2017

Konu : Serbest Sistem Kanatlı Yetiştiriciliği

 

  

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

 Bilindiği üzere 2015 yılında kuş gribi hastalığı ülkemizde 3 mihrakta görülmüş ve ülkemiz ekonomisinine büyük zarar vermiştir. Söz konusu hastalık 2016 yılında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya‘yı olumsuz olarak etkilemiş ve halen etkilemeye devam etmektedir.

Hastalığın ülkemizde görülmesi durumunda sürdürülebilir kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kanatlı eti ve ürünlerinin ihracatı olumsuz etkilenecek olup, hastalığın zoonoz karakterde olması ayrıca halk sağlığını da risk altına alacaktır.

Kuş gribi hastalığının göçmen kuşlar ile bulaşması ve yaban hayatı ile iç içe açıkta beslenen kanatlı hayvan barındıran işletmelerde görülmesi nedeniyle Genel Müdürlüğünüzce yapılacak çalışmalarda söz konusu işletmelerde "Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatına" uyulması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                              .....................

                                                                                      Bakan a.

                                                                                      Genel Müdür V.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.