Kamu Özel İşbirliği Hakkında Genelge

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 Sayı     : 28165485-210.05.02-19934                                                               18/09/2017

Konu   : KÖİ Modeli Projeleri

 

                                           İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

 Bilindiği üzere, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinde kamu özel iş birliği modeli çerçevesindeki sözleşmelere konu varlıklar ile bunlara ilişkin yükümlülük, garanti ve taahhüt envanterinin 15/9/2015 tarihine kadar yapılacağı belirtilmiş, 8/7/2015 tarihli ve 29410 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri" ile de genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Kamu özel İşbirliği (KÖİ) Modeli çerçevesinde yaptırılan yatırım ve hizmetlerin muhasebe işlemleri düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ‘ne girilen mizan bilgilerine istinaden mahallinden alınan Muhasebe İşlem Fişi (MÎF) üzerinden yapılan ön kontrollerde, Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yalova Belediyesi tarafından söz konusu işlemlerin bahsi geçen mevzuata uygun olarak muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan belediyeler dışında mahalli idareler tarafından yap-işlet- devret, yap-işlet, yap-kirala-devret ve işletme hakkinin devri gibi KÖİ modelleri uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin de ivedilikle 45 Sıra No.lu Genel Tebliğ hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi ve 45 Sıra No.lu Genel Tebliğ ekindeki Kamu özel İş Birliği Projeleri Bildirim Formu` nun doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve konunun, mali tablolar ile istatistiklerin doğruluğuna ve güvenilirliğine olan etkisi de dikkate alınarak mahalli idarelere ivedilikle duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                        ..................

                                                                                               Bakan a.

                                                                                           Genel Müdür

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet