YAPI RUHSAT SÜREÇLERİ HAKKINDA GENELGE

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdarelerGenel Müdürlüğü

 

Sayı     : 71188846-010.06.01-E-23204                                                                  10.11.2017

Konu   : YapıRuhsatı Süreçleri

 

 

İlgi      : a) 26.10.2017 tarihli ve 71188846-010.06.99-22187sayılı Genelgemiz.

              b)Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.10.2017 tarihli ve E.14546 sayılı yazısı.

 

Çevreve Şehircilik Bakanlığının ilgi (b) yazısı ile 18 Ekim 2017 Çarşamba günüBaşbakanlıkta, Başbakan Yardımcımız Sn. Recep AKDAG başkanlığında yapılan veÇevre ve Şehircilik Bakanı ile Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalarve Borsalar Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, DünyaBankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi kapsamında Türkiye’nin sıralamasına etkieden faktörlerin değerlendirildiği, bu kapsamda inşaat izinleri başlığında yeralan 18 prosedürden belediyeler tarafından gerçekleştirilen 12 adet prosedüründeğerlendirilmesi ve birleşebilecek prosedürlerin belirlenmesi konusunda birçalışma yapılması talimatı doğrultusunda yapılan toplantı sonucundabelediyelerin yürüttüğü 12 adet prosedürün 5’e düşürülmesinin mümkün olduğubelirtilmiştir.

İlgi (b) yazı doğrultusunda;

 

“1- Hâlihazırda 2ayrı işlem olarak yürütülen “imar durum belgesi alınması” ile “inşaat istikametrölövesi ve kot kesit belgesi alınması” işlemlerinin, sadece “imar durumbelgesi başvurusu” olarak tek bir işlem altında yürütülmesi, kot kesit belgesive istikamet rölövesinin imar durum belgesine ek olarak düzenlenmesi, bu işlemlereilişkin ücretin toplu olarak hesaplanıp bildirilmesi ve tek seferde ödenmesi,

2- Hâlihazırda 3ayrı işlem olarak yürütülen; “mimari proje onayının alınması”, “su- kanalaltyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması” ile “kazı hafriyat iznialınması” işlemlerinin, sadece “ruhsat başvurusu” olarak yapılması, mimariproje onayı, kazı hafriyat izni ve su-kanal izin belgelerinin ruhsat ekindeverilmesi, bu işlemlere ilişkin ücretin toplu olarak hesaplanıp bildirilmesi,tek seferde ödenmesi ve ödeme makbuzunun aranmaması,

3- Hâlihazırda 2ayrı işlem olarak yürütülen “iş bitiminde belediye denetimi ve raporun teslimi”ile “yapı kullanma izin belgesi” işlemlerinin, sadece “yapı kullanma izinbaşvurusu” olarak yapılması, belediye denetiminin bu aşamada iç yazışma ileyapılması,

4- Hâlihazırda 2ayrı işlem olarak yürütülen “itfaiye denetiminin yapılması” ile “faaliyet izni(işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması)” işlemlerinin, sadece “işyeri açma veçalışma ruhsat başvurusu” olarak yapılması, itfaiye denetimi gerekiyorsa buaşamanın iç yazışma ile yapılması,

5- Hâlihazırda 2ayrı işlem olarak yürütülen “su-kanal bağlantı bölümünün denetlenmesi” ile“su-kanal bağlantısı yapılması” işlemlerinin, sadece “su ve kanal başvurusu”olarak yapılması, su ve kanal birimi denetimi gerekiyorsa bu aşamanın ilave birişleme gerek olmadan yapılması” gerekmektedir.

Diğer taraftan,ilgi (a) Genelgemizde belirtilen hususlara ek olarak yukarıda belirtilenhususlara uygunluk bakımından Bakanlığımızın teftiş ve denetimle sorumlubirimlerince yapılacak inceleme, denetim ve teftişlerde bu hususlara da dikkatedilecek ve ihlal tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Konunun ilinizdahilindeki il özel idaresi ve belediyelere duyurulması ve uygulamanın bu yöndeyürütülmesi hususunda;

Bilgilerinize vegereğini önemli rica ederim.

 

 

                                                                                                     Süleyman SOYLU

                                                                                                            Bakan

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                       Bilgi:

MÜLKİYETEFTİŞ KURULU                                    BAŞBAKANYARDIMCILIĞINA

BAŞKANLIĞINA                                                      (SayınRecep AKDAĞ)

KONTROLÖRLERBAŞKANLIĞINA                        ÇEVREVE ŞEHİRCİLİK

81 İLVALİLİĞİNE                                                    BAKANLIGINA(MeslekiHizmetler Genel

                                                                                   Müdürlüğü)

                                                        TÜRKİYEODALAR VE BORSALAR

                                                                                   BİRLİĞİNE

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.