Tarihi Alan Ziyaretleri Hakkında Genelge

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Çanakkale Savaşları Gelibolu TarihiAlan Başkanlığı

 

Sayı     : 55698924-821.04-E.5861

Konu   : Tarihi Alan Ziyareti

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

 

Ulusaltarihimiz açısından milli ve manevi öneme sahip Çanakkale Savaşlarınınyaşandığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanın tarihi, kültürel ve manevideğerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi,tanıtılması, gelecek kuşaklarına aktarılması ve yönetilmesi amacıyla 6546sayılı Kanun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığıkurulmuştur.

 

Başkanlığımızca,ülkemizin dört bir köşesinden gelen ziyaretçilerin Tarihi Alanı en iyi şekildeanlamaları ve ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri içintedbirler alınmaya çalışılmaktadır.

 

Bukapsamda; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşan ziyaretçi yoğunluğunuazaltmak ve Alanın taşıma yükünü hafifletmek adına Belediyelercegerçekleştirilen kültürel ziyaretlerin özellikle hafta içi günlerindegerçekleştirmelerini ve söz konusu ziyaretlerde yapılacak her türlü görsel,sesli ve tiyatral etkinliğin önceden Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi veakabinde gerekli izinlerin alınması konularında hassasiyet göstermelerihususunda;

Gereğiniarz ederim.

 

                                                                                                 .................

                                                                                                              Başkan

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.