Özel İdare Tabelaları ve Yazışmalar ( İçişleri Bakanlığı)

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.65.001/80000-2565                               29.01.2007

 

Konu  :Tabela ve yazışmalar.

 

 

………………….VALİLİĞİNE

 

 

       İl özel idarelerinin kullandığı binaların girişlerine asılan tanıtıcı tabelalar ve resmi yazılarda kullanılan başlıklarda farklı farklı uygulamaların olduğu, bazı il özel idaresi binalarının girişlerine il özel idaresi ismi yazılmadan doğrudan büyük harflerle “GENEL SEKRETERLİK” ve “İL GENEL MECLİSİ” gibi tabelalar asıldığı, yazışmalarda da benzer uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre il özel idaresi tüzel kişiliği asıl olup il genel meclisi, vali ve il encümeni il özel idaresinin organlarını; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları,  hukuk  işleri  gibi birimler ise il özel idaresinin teşkilatını oluşturmaktadır. Ayrıca, il özel idaresi tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi de validir. Bu sıfatla vali, il özel idaresini yönetmekte ve Kanunda öngörülen yetkileri kullanmaktadır.

       Resmi yazıların, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yetki devri olduğunu gösteren ibare konulmadan doğrudan genel sekreter tarafından imzalanması; yazılarda kullanılan başlıklar ile binalara asılan tabelalarda il özel idaresi tüzel kişiliğini belirten unsurların gözardı edilerek organ veya teşkilat unsurlarının öne çıkarılması yanlış anlama ve uygulamalara yol açmaktadır. Bu sebeple, il özel idarelerinin resmi yazışmaları ve bina girişlerine asılacak tabelalar konusunda aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur.

       1.Resmi yazıların Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanması,

       2.Resmi yazıların kural olarak vali tarafından imzalanması, yetki devri yapılmışsa yazıda  “Vali a.” ibaresini mutlaka belirtmesi,

       3.İl özel idaresinin faaliyet gösterdiği hizmet binalarının dışına asılan tanıtıcı tabelaların,

 

T.C.

………… İL ÖZEL İDARESİ

 

şeklinde,  il özel idaresinin organlarından birisi farklı bir binada ise tabelanın,

 

T.C.

…………… İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

 

şeklinde düzenlenmesi ve bunun dışındaki hallerde organ veya birim isimlerinin binaların dışına asılan tabelalara yazılmaması,

       4.Herhangi bir konuda Bakanlığımızdan talep edilecek görüş isteme yazılarında ise 13.09.2006 tarih ve 2006/75 sayılı genelgemize göre hareket edilmesi uygun görülmüştür. 

       Bilgilerinizi ve iliniz il özel idaresine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Abdülkadir AKSU

                                                             Bakan

 

 

DAĞITIM

81 il Valiliğine

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.