İçmesularının Klorlanması Konulu Genelge ( İçişleri Bakanlığı )

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.65.001/80000-11219                              01.05.2007

Konu  :İçme Suyu

 

 

 

…………………..VALİLİĞİNE

 

 

       Hükümetimizin uygulamaya koyduğu  KÖYDES ve BELDES Projeleri ile köy ve beldeler dahil bütün yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli içme suyunun ulaştırılması amaçlanmıştır. Halkımızın istifadesine sunulan içme suyunun temiz olarak kullanılmasını temin etmek amacıyla gerekli klorlamanın yapılması büyük önem taşımaktadır. Su ile bulaşan hastalıkların kontrol altına alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması bakımından bu alandaki çalışmaların aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

       1-KÖYDES ve BELDES Projesi kapsamında yapılacak su depolarına otomatik klorlama cihazı takılması hususu, ihale aşamasında planlanacak ve takılacaktır.

       2-Mevcut köy ve belediye içme suyu depolarından otomatik klorlama cihazı olmayanlara belediyeler için ilgili belediye bütçesinden, köyler için ise ilgili köy, ilçe köylere hizmet götürme birliği veya il özel idaresi bütçesinden otomatik klorlama cihazlarının  takılması sağlanacaktır.

       3-Otomatik klorlama cihazlarının sürekli kullanımını temin amacıyla ilgili idarelerin gerekli hassasiyeti göstermesi, köy ve köylere hizmet götürme birliği bütçelerinin yetersiz kalması durumunda il özel idarelerinin 5302 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki görevleri çerçevesinde gereken mali katkıyı sağlaması gerekmektedir.

       Bilgilerinizi ve ilgili il özel idaresi, belediye, köylere hizmet götürme birliği ve köy muhtarlıklarına duyurulmasını rica ederim

 

 

 

                                                      Şahabettin HARPUT

Vali

  Bakan a. 

  Müsteşar

 

DAĞITIM

81 il Valiliğine

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.