Madencilik faaliyetlerinin Ruhsatlandırılması ( İçişleri Bakanlığı )

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.65.001/80000-14644                              07.06.2007

Konu  :Madencilik Faaliyetleri

 

 

 

………………….VALİLİĞİNE

 

 

İlgi     :TOBB Türkiye Madencilik Meclisinin 14/05/2007 tarihli yazısı.

 

       Bilindiği gibi 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin ekindeki gayrisıhhi müesseseler listesine göre madencilik faaliyetlerinin ruhsatlandırılması yapılmaktayken, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden değiştirilmiş olup, ruhsatlandırma yetkisi yine mahalli idarelerde olmak üzere  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin gayrisıhhi müesseseler listesinden çıkarılıp Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin EK-1’indeki gayrisıhhi  müessese listesine ilave edilen madencilik işletmeleri bundan böyle  Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılacaktır.

       Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin kanuni dayanaklarında belirtildiği üzere bu Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla il özel idaresi ve belediyeler kendi yetki ve görevleri kapsamında Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ekindeki madencilik işletmelerine  5302, 5216 ve 5393 sayılı Kanunlarda düzenlenen hükümlere uygun şekilde, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğindeki ilke ve esaslara göre gayrisıhhi müessese olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı vereceklerdir.

       Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                            Bülent KILINÇ

                                                                Bakan a.

                                                            Genel Müdür V.

 

DAĞITIM

Gereği        :                  Bilgi         :

81 İl Valiliğine              TOBB Madencilik Meclisi

 

 

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.