İstatistiki Bölge Sınıflandırılması

Resmi Gazete Tarihi: 2002-09-22
Resmi Gazete Sayisi: 24884

Karar Sayısı : 2002/4720

Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 12/8/2002 tarihli ve 1400 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/08/2008 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

 

KARAR

 

 

Madde 1 – Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır.

 

Madde 2 -  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller “Düzey 3” olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak “Düzey 1” ve “Düzey 2” olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır.

 

Madde 3 – “Düzey 3” kapsamındaki İstatistiki Bölge Birimleri 81 adet olup il düzeyindedir. Her il bir İstatistiki Bölge Birimini tanımlamaktadır.

 

“Düzey 2” İstatistiki Bölge Birimleri, “Düzey 3” kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir.

 

“Düzey 1” İstatistiki Bölge Birimleri ise “Düzey 2” İstatistiki Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 12 adettir.

 

Bu kararın yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar daha önce dahil olduğu İstatistiki Bölge Birimi içinde değerlendirilecektir.

 

İstatistiki Belge Birimleri Sınıflandırması kodlandırılmış olup, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Madde 4 – Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve belgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi gibi çalışmalarda, bu karar ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esas alınacaktır.

 

Madde 5 – Bu kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir.

 

Madde 6 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 7 – Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

I Sayılı Cetvel

 

KOD

DÜZEY 1

DÜZEY 2

DÜZEY 3

 

TR

 

 

TÜRKİYE

TR1

TR10

TR100

İstanbul

 

İstanbul

 

 

İstanbul

TR2

TR21

TR211

Batı Marmara

 

Tekirdağ

 

 

Tekirdağ

TR212

 

 

Edirne

TR213

 

 

Kırklareli

TR22

 

Balıkesir

 

TR221

 

 

Balıkesir

TR222

 

 

Çanakkale

TR3

Ege

 

 

TR31

 

İzmir

 

TR310

 

 

İzmir

TR32

 

Aydın

 

TR321

 

 

Aydın

TR322

 

 

Denizli

TR323

 

 

Muğla

TR33

 

Manisa

 

TR331

 

 

Manisa

TR332

 

 

Afyon

TR333

 

 

Kütahya

TR334

 

 

Uşak

TR4

Doğu Marmara

 

 

TR41

 

Bursa

 

TR411

 

 

Bursa

TR412

 

 

Eskişehir

TR413

 

 

Bilecik

TR42

 

Kocaeli

 

TR421

 

 

Kocaeli

TR422

 

 

Sakarya

TR423

 

 

Düzce

TR424

 

 

Bolu

TR425

 

 

Yalova

TR5

Batı Anadolu

 

 

TR51

 

Ankara

 

TR510

 

 

Ankara

TR52

 

Konya

 

TR521

 

 

Konya

TR522

 

 

Karaman

 

KOD

DÜZEY 1

DÜZEY 2

DÜZEY 3

TR6

Akdeniz

 

 

TR61

 

Antalya

 

TR611

 

 

Antalya

TR612

 

 

Isparta

TR613

 

 

Burdur

TR62

 

Adana

 

TR621

 

 

Adana

TR622

 

 

Mersin

TR63

 

Hatay

 

TR631

 

 

Hatay

TR632

 

 

Kahramanmaraş

TR633

 

 

Osmaniye

TR7

Orta Anadolu

 

 

TR71

 

Kırıkkale

 

TR711

 

 

Kırıkkale

TR712

 

 

Aksaray

TR713

 

 

Niğde

TR714

 

 

Nevşehir

TR715

 

 

Kırşehir

TR72

 

Kayseri

 

TR721

 

 

Kayseri

TR722

 

 

Sivas

TR723

 

 

Yozgat

TR8

Batı Karadeniz

 

 

TR81

 

Zonguldak

 

TR811

 

 

Zonguldak

TR812

 

 

Karabük

TR813

 

 

Bartın

TR82

 

Kastamonu

 

TR821

 

 

Kastamonu

TR822

 

 

Çankırı

TR823

 

 

Sinop

TR83

 

Samsun

 

TR831

 

 

Samsun

TR832

 

 

Tokat

TR833

 

 

Çorum

TR834

 

 

Amasya

TR9

Doğu Karadeniz

 

 

TR90

 

Trabzon

 

TR901

 

 

Trabzon

TR902

 

 

Ordu

TR903

 

 

Giresun

TR904

 

 

Rize

TR905

 

 

Artvin

TR906

 

 

Gümüşhane

KOD

DÜZEY 1

DÜZEY 2

DÜZEY 3

TRA

Kuzeydoğu Anadolu

 

 

TRA1

 

Erzurum

 

TRA11

 

 

Erzurum

TRA12

 

 

Erzincan

TRA13

 

 

Bayburt

TRA2

 

Ağrı

 

TRA21

 

 

Ağrı

TRA22

 

 

Kars

TRA23

 

 

Iğdır

TRA24

 

 

Ardahan

TRB

Ortadoğu Anadolu

 

 

TRB1

 

Malatya

 

TRB11

 

 

Malatya

TRB12

 

 

Elazığ

TRB13

 

 

Bingöl

TRB14

 

 

Tunceli

TRB2

 

Van

 

TRB21

 

 

Van

TRB22

 

 

Muş

TRB23

 

 

Bitlis

TRB24

 

 

Hakkari

TRC

Güneydoğu Anadolu

 

 

TRC1

 

Gaziantep

 

TRC11

 

 

Gaziantep

TRC12

 

 

Adıyaman

TRC13

 

 

Kilis

TRC2

 

Şanlıurfa

 

TRC21

 

 

Şanlıurfa

TRC22

 

 

Diyarbakır

TRC3

 

Mardin

 

TRC31

 

 

Mardin

TRC32

 

 

Batman

TRC33

 

 

Şırnak

TRC34

 

 

Siirt

 

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.