2009 YILI MAHALLİ İDARELER BORÇ KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Resmi Gazete Tarihi: 2009-05-26
Resmi Gazete Sayisi: 27239

Karar Sayısı : 2009/15020

       Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 25/5/2009 tarihli ve 21991 sayılı müşterek teklifi üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                        Abdullah GÜL

                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

       Başbakan

      C. ÇİÇEK                 B. ARINÇ                   A. BABACAN                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

      C. ÇİÇEK                F. N. ÖZAK                M. Z. ÇAĞLAYAN                F. ÇELİK

   Devlet Bakanı V.             Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                Devlet  Bakanı

      E. BAĞIŞ                S. A. KAVAF                   C. YILMAZ                   S. ERGİN

    Devlet Bakanı              Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı                Adalet Bakanı

    M. V. GÖNÜL              B. ATALAY                  B. ATALAY                  M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı           İçişleri Bakanı                Dışişleri Bakanı V.              Maliye Bakanı

    N. ÇUBUKÇU               M. DEMİR                    R. AKDAĞ                 B. YILDIRIM

  Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı             Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

    N. ÇUBUKÇU               Ö. DİNÇER                   N. ERGÜN                  Ö. DİNÇER

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı        Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                              E. GÜNAY                  V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı        Çevre ve Orman Bakanı

25/5/2009 TARİHLİ VE 2009/15020 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

       MADDE 1 – (1) 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşı Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller”e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları; 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

       MADDE 2 – (1) 19/9/2007 tarihli ve 2007/12630 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

       MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       MADDE 4 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.