Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

       Amaç ve Kapsam

       MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

       Dayanak

       MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Yürürlük

       MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

 

1. Bacacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

2. Bacacı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

4. Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

5. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

6. Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

7. Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

8. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

9. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

10. Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

11. Makina Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

12. Makina Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

13. Makina Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

14. Motor Test Teknisyeni (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

15. Motor Test Teknisyeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

16. Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

17. Otomotiv Boyacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

18. Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

19. Otomotiv Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

20. Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

 

NOT: Ekler için ilgili Resmi Gazeteye Bakınız.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.