İkinci El Oto Galerileri Hakkında Genelge

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.07.01.00/992                                      11.01.2011

Konu  :İkinci El Oto Galerileri

(GENELGE 2011/5)

 

……………………..VALİLİĞİNE

 

İlgi    :19/11/2008 tarih ve 29579 sayılı 2008/71 Nolu Genelgemiz.

 

       Bilindiği gibi ikinci el oto galerilerinin şehir dışına taşınması ile ilgili olarak, ilgi Genelgemizle 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar süre verilmiş, halkın can ve mal güvenliği ile de yakından ilgili olan bu konuya vali ve belediye başkanlarının özel önem vermeleri istenilmişti. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı illerimizde konuya gereken önemin verildiği ve çözümlendiği, bazı illerimizde çalışmaların halen yürütüldüğü, bazı illerimizde ise maalesef ciddi bir ilerleme kaydedilmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede;

       1- (25) ilimizde vali ve belediye başkanlarımızın takdire şayan gayretleriyle ikinci el oto galerileri yerleşim alanlarının dışına çıkarılmıştır.

       2- (21) ilimizde yapılan çalışmalarla çözüm yolunda önemli mesafeler kaydedildiği anlaşılmış olup, vali ve belediye başkanlarımızın sürecin tamamlanmasını teminen bugüne kadar sürdürdükleri gayreti arttırarak bir an önce sorunu çözeceklerine olan inancımı belirtmek istiyorum.

       3- (29) ilimizde konuya gereken önemin verilmemesi ve sair sebeplerle sorunun çözümlenemediği anlaşılmıştır. Bu illerimizde yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı ve düşük bir hızla ilerlediği, bu itibarla vali ve belediye başkanlarımızın bu önemli sorunun çözümüne yönelik olarak mevcut yetersizlikleri ve kaybedilen zamanı telafi edecek şekilde büyük bir gayret göstermelerinin gerektiği görülmektedir.

       4- (6) ilimizde ikinci el oto galerisi bulunmadığı anlaşılmıştır.

       Ayrıca ilgi Genelge ile çalışmaların üçer aylık dönemler itibariyle Bakanlığıma bildirilmesi istenmesine rağmen bazı valiliklerin bu hususa da tam olarak uymadığı görülmektedir. Bu itibarla ikinci el oto galerilerini şehir dışına çıkaran ve ilinde ikinci el oto galerisi bulunmayan iller de dahil olmak üzere bütün valiliklerce üçer aylık rapor gönderilmeye devam edilecektir.

       Çalışmaların belli bir düzeye ulaştığı illerin valileri yapılan çalışmaların tamamlanmasını takip edecek, ulaşılan seviye yetersiz olan illerin valileri ise 19 Ocak 2011 tarihinde yapılacak olan Valiler Toplantısına bu konuda hazırlayacakları raporlarla iştirak edeceklerdir.

       Halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediyelere ve valilere görev olarak verilen konularla ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Bakanlığımca yapılacak teftiş ve denetimlerde bu hususun da dikkate alınacağının bilinmesini rica ederim.

      

                                                            Beşir ATALAY

                                                                 Bakan

 

DAĞITIM    :

Gereği        :            Bilgi   :

81 il Valiliğine         Müsteşar Yardımcılarına

                        Merkez Birimlerine

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.