Kamu Mallarına Verilen Zararların Tazmini konulu Genelge (İçişleri Bakanlığı)

GENELGE

                                     2012/19

 

Kamu hizmeti yürüten kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların, araç ve gereçlerin muhafazası ve her an hizmete hazır halde tutulması büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda meydana gelen yasadışı eylemlerde, kamuya ait mallara zarar verildiği görülmektedir.

 

818 sayılı Borçlar Kanununun 41 ve devamındaki maddeleri, verilen zararın tazmin mecburiyetini, zararın ve tazminat miktarının tayinini düzenlemektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaptıkları eylemlerle idareyi zarara uğratan şahıslardan, verdikleri bu zararların söz konusu maddelere göre tazmin edilmesi için gerekli hukuki yollar işletilecektir.

 

Bu çerçevede, Cumhuriyet savcıları tarafından açılan ceza davalarından ayrı olarak, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde yer alan kurumların ve mahalli idarelerin uğradığı zararların giderilmesini temin amacıyla zarar gören kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri gecikmeksizin yasal takibin başlatılmasını sağlayacaklardır.

 

Yapılacak yasal takiplerde, tazmin davası açan kurumun elinde bulunan delillere ilave olarak, kolluk güçlerinin elde ettiği her türlü görüntü, MOBESE kaydı ve diğer ispatlayıcı deliller ile varsa basın yayın kuruluşlarının görüntü kayıtlarının da kullanılmasına önem verilecektir. Delillerin temini ve paylaşılması için kolluk güçlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına azami desteği göstermesi esas olup, bu husustaki koordinasyon gerektiğinde valiler tarafından sağlanacaktır. Açılacak davalarda mahalli idareler kendi avukatları, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde yer alan kurumlar ise varsa kurum avukatları, yoksa 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca il defterdarlıklarından talep edecekleri hazine avukatları vasıtasıyla işlemlerini yürütecektir.

 

Konunun iliniz dâhilindeki mahalli idarelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi suretiyle, yukarıdaki ilke ve esaslara uygun hareket edilmesinin temini hususunda, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                       

 

            

İdris Naim ŞAHİN

      Bakan

 

DAĞITIM   

Gereği için:                   Bilgi için:

-81 İl Valiliğine         -Jandarma Genel Komutanlığına

                          -Emniyet Genel Müdürlüğüne

 

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.