On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Dair Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 2012-12-06
Resmi Gazete Sayisi: 28489


Kabul Tarihi                                : 12/11/2012 (1)


 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 53 

 

 

Büyükşehir belediyesi kurulması vesınırlarının belirlenmesi (1)

MADDE 1 – (1) Aydın, Balıkesir, Denizli,Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon,Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adlabüyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehirbelediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana,Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırlarıil mülki sınırlarıdır.

(3) Birincive ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yeralan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalleolarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulunduklarıilçenin belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbulve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliğikaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5) Birinci,ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzelkişiliği kaldırılmıştır.

(6) Birincive ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatlarıkaldırılmıştır.

İlçe kurulması ve sınırlarınınbelirlenmesi

MADDE 2 – (1) Aydın ilinde, AydınBelediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın Merkez ilçe sınırlarıiçerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adlabelediye kurulmuştur.

(2) Balıkesirilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanKaresi adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(3)Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesininmahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyedenoluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

––––––––––––––––

(1) 14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu Kanununbaşlığında yer alan “ON Üǔ ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi“YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir.


11742

 

(4) Denizliilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanMerkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(5) Denizliilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynılistede yer alan Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarınadâhil edilerek Akköy Belediyesine katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynılistede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak, ilçenin ismi isePamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatayilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanAntakya ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(7) Hatayilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defneilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(8) Hatayilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözüilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatayilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesinebağlanmıştır.

(10) Hatayilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilenköyler ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(11) Hatayilinde, Payas Belediyesi merkez olmak üzere, Dörtyol ilçesi Yakacık Bucağınabağlı Sincan, Kozludere ve Çağlalık köylerinden oluşan Payas ilçesi ve aynı adlabelediye kurulmuştur.

(12) Malatyailinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynılistede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarınadâhil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi,Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarakdeğiştirilmiştir.

(13) Malatyailinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynılistede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe sınırlarınadâhil edilerek Battalgazi Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesininmerkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarakdeğiştirilmiştir.

(14) Manisailinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanŞehzadeler ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(15) Manisailinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanYunusemre ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(16) Manisailinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesinebağlanmıştır.

(17)Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen KahramanmaraşBelediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler vebelediyeden oluşan Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


11743

 

(18)Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen KahramanmaraşBelediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler vebelediyelerden oluşan Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(19)Kahramanmaraş ilinde, Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi veCennetpınarı köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(20) Mardinilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.

(21) Mardinilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçesınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynıadla belediye kurulmuştur.

(22) Muğlailinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla Merkez ilçesınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynıadla belediye kurulmuştur.

(23) Muğlailinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listedebelirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adlabelediye kurulmuştur.

(24) (Ek: 14/3/2013-6447/1 md.) Ordu ilinde,Ordu Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırlarıiçerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adlabelediye kurulmuştur. (1)

(25)Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,Tekirdağ Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşanSüleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(26)Tekirdağ ilinde, Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listedeyer alan köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediyekurulmuştur.

(27)Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılılistede belirtilen Çorlu Belediyesinin mahalleleri ile köyler ve belediyelerdenoluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(28) Trabzonilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon Merkezilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Ortahisar ilçesive aynı adla belediye kurulmuştur.

(29)Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesininmahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyedenoluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(30)Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesininmahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerdenoluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31)Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılılistede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alanköylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(32) Vanilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynıadla belediye kurulmuştur.

(33) Vanilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahallelerimerkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşanİpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

––––––––––––––––

(1) 14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 2 ncimaddenin yirmiüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bu fıkra eklenmiş ve diğerfıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.


11744

 

(34) Vanilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ilemahalleler Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesinekatılmıştır.

(35) Van iliMerkez ilçesinde, Şabaniye Mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan ŞabaniyeCaddesinin, Doğu ve Hacıbekir caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzeykesimi, Cevdetpaşa Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(36) Van iliMerkez ilçesinde, Hacıbekir Mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden MezbahaDeresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ilebirleştirilmiştir.

(37)İstanbul ilinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleri ileBüyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey Mahallesi Çatalça ilçesine bağlanarakÇatalca Belediyesine katılmıştır.

(38)İstanbul ilinde, Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleriSarıyer ilçesine bağlanarak Sarıyer Belediyesine katılmıştır.

(39)Zonguldak ilinde, Kilimli Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçeKilimli bucağına bağlı belediyeler ve köylerden oluşan Kilimli ilçesi ve aynıadla belediye kurulmuştur.

(40)Zonguldak ilinde, Kozlu Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçe Kozlubucağına bağlı belediye ve köylerden oluşan Kozlu ilçesi ve aynı adla belediyekurulmuştur. Kozlu bucağına bağlı Esenköy ve Yahma köylerinin tüzel kişiliğikaldırılarak mahalle olarak Kozlu Belediyesine katılmıştır.

(41) Ankarailinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevreyolu dışında kalan kısımları Şehitali Mahallesi ile birleştirilmiştir.Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri,Etimesgut ilçe sınırlarına dâhil edilerek, Etimesgut Belediyesine katılmıştır.

(42) Ankarailinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevreyolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, A. Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent veYaşamkent mahalleleri, Çankaya ilçe sınırlarına dâhil edilerek, ÇankayaBelediyesine katılmıştır.

Çeşitli hükümler

MADDE 3 – (1) İlçe belediyeleri veya ilçebelediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna göretüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaçtaşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yöreningeleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yaparveya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeyeilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgilibelediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Buprojeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir veuygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel projeuygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçebelediyesi tarafından onaylanır.

(2)Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzelkişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara,bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veyailçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özelidarelerine


11745-11751

 

22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İlÖzel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev vesorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır veyerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin mahkemelerde süren davalarıile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlereilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgilikurum ve kuruluştur.

(3)21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun12 nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkilerile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme veKoordinasyon Başkanlığınca kullanılır ve yürütülür. Bahsedilen kanun hükmüuyarınca toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payıtutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır.Toplanan paraların yüzde yirmilik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelikvereceği projelerde kullanılır. Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyenmiktar aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesineaktarılır. Aktarılan bu miktarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesineaktarmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

(4) BuKanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzelkişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrininyapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygunolarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuhükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Bu Kanunile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köykorucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri içinöngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Bu yerler içinihtiyaç olması hâlinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.

(6) 4/6/1985tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatıile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal MineralliSular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğininkaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(7) 3213sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsatsahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki vegörevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerdevaliliklerce yürütülür.

(8) İl özelidarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;

a) 3213sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylerehizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler içinalınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu madenihalelerinden elde edilen gelirler,

b) 5686sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynıKanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,

c) 3213 ve5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari paracezaları,

ç) 3213 ve5686 sayılı kanunlar gereğince yapılan ihaleler nedeniyle alınan teminatlardanelde edilen gelirler,

genelbütçeye gelir kaydedilir.


11746-11752

 

(9) Bumaddenin sekizinci fıkrası kapsamında elde edileceği tahmin edilen gelirleresas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenekkonulur. Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal mineralli sukaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahallimüşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesineaktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarıaracılığı ile kullanılır.

(10) BuKanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici veyönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

(11) (Ek: 19/11/2014-6569/42 md.) Bu Kanunile tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıKanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden istihdam edilen ebe vehemşireler, hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya ve mevzuattakendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Buyerler için ihtiyaç olması hâlinde aynı usulle vekil ebe ve hemşire istihdamedilebilir.

MADDE 4 ila 12 –  (10/7/2004tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili olup yerineişlenmiştir.)

MADDE 13 – 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiile 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış; aynı Kanunun 7 ncimaddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu maddesininbirinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncümaddesinin son, 17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü vebeşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7 nci maddesinin birincifıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibareleri, 24 üncümaddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesininikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde metinlerindençıkarılmıştır.

MADDE 14 ila 19 - (3/7/2005 tarihlive 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 20 ila 24 - (22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 25 ila 27 - (2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve BelediyelereGenel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 28 – (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgiliolup yerine işlenmiştir.)

MADDE 29 – 30 – (18/1/1984 tarihlive 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar HeyetleriSeçimi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 31 – (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 32 – (18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)


11753

 

MADDE 33 – 34 – (14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 35 – (26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye vepaylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısınınbaşkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin veilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırmakomisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesiile alt komisyonlar da kurulabilir.

(2) 1 incimaddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcutpersonelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ilekamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçebelediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirir.Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu işsözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imarplanı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatıhariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacaklarıilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerdebildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bufıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariçolmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye veköyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekildeyeni personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihtenitibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmetalımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımısözleşmesi düzenlenemez.

(3) 1 incimaddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, hertürlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıylailgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçebelediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimiitibarıyla uygulamaya konulur.

             (4)Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, hertürlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanununyayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerintaşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesininyapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri vediğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayınabağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı yapılmış memur alımlarıhariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özelidareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbirşekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynıtarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veyamevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekildehizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

 


11754

 

 (5) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılanil özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak veborçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlıveya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlıkuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir işlemi,yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur.Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıylakullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özelmülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan MaliyeBakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özelidarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar;kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerinegetirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara,bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyonbaşkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlıkuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.

(6) BuKanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli,komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı,büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.

(7) BuKanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlütaşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine görebüyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasındapaylaştırılır.

(8) BuKanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su,kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yükterminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerineilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve buhizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları,komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluşarasında paylaştırılır.

(9) BuKanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro veihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üçay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilenlisteleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncumaddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevliolduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaçfazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içindetamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafındanonaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleriBakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığınabildirilir. Bu personelden;


11755

 

a) 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındakipersonel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları HakkındaKanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarındabelirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içindenakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür vedaha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadrounvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri deuygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında,25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödemedikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eskikurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyalhakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlısözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca(a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesiçerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bukapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresisonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bupersonelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeyapılır.

c) 22/5/2003tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilenpersonel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaunvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilindeatanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atamaemirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yenigörevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerinebaşlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır vebeş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshingeçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresibeklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.

ç) Bu fıkrakapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet PersonelBaşkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıklarıtarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işlemegerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılanmemur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü HakkındaKanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikleren geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Bu fıkrakapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakiltarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdemtazminatına ilişkin hükümler saklıdır.

e) Bu fıkrakapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi vebelgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeyeDevlet Personel Başkanlığı yetkilidir.


11756

 

(10) DevredilecekDevlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleriuygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlıkadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncıfıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılıKanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmelipersonelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göreyapılan ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ilediğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımındanyenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi olduklarıtoplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçilerbakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesihükümlerine göre belirlenir.

(11)Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesibakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 ncimaddesi hükümleri uygulanır.

(12) 1 incimaddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarınınsatışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmalarıİçişleri Bakanlığının onayına tabidir.

(13) 1 incimaddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde sürendavalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur.

(14) BuKanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulanUlusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğindeolmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerdeoturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve,lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafındankurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Buişletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihekadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya daüniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerineuygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılarelektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bufıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olmasıdurumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir.

(15) BuKanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiğitarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa görealınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı BelediyeGelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları altıyıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birincifıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasınınbeşinci bendi hükümleri 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmayadevam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret altı yılsüreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ileköy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkrahükmü uygulanır. (1)

______________

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 105 inci maddesiyle bufıkrada yer alan; “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde, “beş yıl”ibareleri “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.


11757

 

(16)Belediye hizmetlerinin aksaması hâlinde, valiler seçim tarihinden itibaren altıaylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar vegerekli tedbirleri alır.

(17) Ekli(25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi GelirlerindenPay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkukettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından üç katı artırımlı olarak ödenir.İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek TertibindenMaliye Bakanlığınca karşılanır.

(18) BuKanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdekibelediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarınadâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım vehizmeti götürebilir.

(19) BuKanunla kurulan ilçelerin ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınınihtiyacını karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan çeşitli kurum vekuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyebağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atamaişlemleri, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabideğildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızınbu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmayaBakanlar Kurulu yetkilidir.

(20)Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye aither türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün işve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerdeilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgiliolarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli veyetkilidir.

(21) Birdefaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacakilçe kaymakamlıkları için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi YönetimBütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 27 adet binekotomobil alınır. (1)

(22) BuKanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlıklojmanlarının yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek,yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden MaliyeBakanlığınca karşılanır.

(23) BuKanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerininkaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine,büyükşehir belediye sınırının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine, mülkisınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilkmahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yenidurumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanununyayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(24)İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlıidareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu on yıl süre ile bu Kanunkapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapıhizmetleri için ayırır ve kullanırlar.

–––––––––––––––––

(1) 14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkradayer alan “26 adet” ibaresi “27 adet” şeklinde değiştirilmiştir.


11758

 

(25) (Değişik: 20/2/2014-6525/39 md.) Bakanlıklar ve merkezi idarekuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden,özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacakolanlar, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme vekoordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynaklarındevir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebebirimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelirkaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgilitertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesiyıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenicifirma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgiliyatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattankaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığıyatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır.

(26) BuKanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşanveya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacakolan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden öncetüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayanhallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleriuygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdamedemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır vetaşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanmayapamazlar.

(27) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 12/9/2013 tarihli ve E.:2013/19,K.:2013/100 sayılı Kararı ile.)

(28) (Ek: 14/3/2013-6447/1 md.) Bu fıkrayıihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlaraait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlıcetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolar hakkında ondokuzuncufıkra hükümleri uygulanır. (1)

(Ek fıkra:20/8/2016-6745/73 md.) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülenbeldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşüktarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Türkiye İstatistik Kurumutarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına görenüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı listedeki adları yazılıbelediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerliolmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu maddeile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır vetaşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındakitaşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel kişilikleri kaldırılanbelediyelere tahsis edilmiş olanlar, komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgiliil özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak,köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç vegereçleri komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır.Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme veyapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özelidaresidir.

(3) Buyerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzelkişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilennüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerinegönderilir.

––––––––––––––––––

(1) Bufıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılıResmi Gazete’ye bakınız.


11759

 

(4) Köyedönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamukurumlarına ve İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzelkişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş.tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülenmiktarı geçmeyecek taksitler hâlinde ödenir.

(5) Birincifıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisininkararı ile ortak sınırı olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sonaermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılmaişleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olanbelediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bubelediyelerin meskûn sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz.Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım olması durumundabelediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılılistede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılıKanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2.000’inüzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

(6) Bu maddeuyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona erenbelediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak veborçları bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde sürendavaları ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap,katıldığı belediyedir.

(7) Bubelediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum vekuruluşlarına olan borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bubelediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması iş ve toplu işsözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, hertürlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtlarınsatışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya katılacakları belediyeninonayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerintaşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşanborçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bumadde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhilolmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyelertarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecekşekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısınıgenişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(8) Bumaddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaçfazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarınadevredilir.

(9) Dahaönce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanunagöre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızınvalinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köykurulabilir.


11760

 

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Kanunun;

a) 1 incimaddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları; 4 üncü maddesi; 5inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Kanunun7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun 18 incimaddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13üncü maddesi; 22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 incimaddesinin değiştirilen ikinci fıkrası hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 incimaddesinin altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onüçüncü, onbeşinci,onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci maddesininikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalliidareler genel seçiminde,

b) Diğerhükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.


11761

 

 

 

1)       SAYILI LİSTE

BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Balıkesir Belediyesine bağlı;

1

Kuvayi Milliye

2

1.Sakarya

3

2.Sakarya

4

Çay

5

Vicdaniye

6

Kayabey

7

1.Oruçgazi

8

2.Oruçgazi

9

Maltepe

10

Ege

11

Ali Hikmet Paşa

12

Toygar

13

Atatürk

14

Paşaalanı

15

Yeni Mahalle

16

Eskikuyumcular

17

Dumlupınar

18

Yıldırım

19

Akıncılar

20

Hisariçi

21

Karaoğlan

22

Karesi

23

Aygören

24

Hacı İsmail

25

Mirzabey

26

Kızpınar

27

Adnan Menderes


11762

 

 

 

BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN

BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Şamlı Belediyesi

Merkez

Şamlı

2

Kocaavşar Belediyesi

Merkez

Merkez

3

Üçpınar

Merkez

Merkez

4

Ziyaretli

Merkez

Merkez

5

Köteyli

Merkez

Merkez

6

Fethiye

Merkez

Şamlı

7

İbirler

Merkez

Yeniköy

8

Davutlar

Merkez

Yeniköy

9

Çaypınar

Merkez

Yeniköy

10

Yaylabayır

Merkez

Yeniköy

11

Yağcılar

Merkez

Şamlı

12

Çanacık

Merkez

Yeniköy

13

Yeşilova

Merkez

Yeniköy

14

Taşkesiği

Merkez

Şamlı

15

Alacabayır

Merkez

Şamlı

16

Yeroluk

Merkez

Şamlı

17

Düzoba

Merkez

Şamlı

18

Hisaralan

Merkez

Şamlı

19

Toybelen

Merkez

Şamlı

20

Boğazköy

Merkez

Şamlı

21

Halkapınar

Merkez

Şamlı

22

Karacaören

Merkez

Şamlı

23

Karakol

Merkez

Şamlı

24

Kavaklı

Merkez

Merkez

25

Ortaca

Merkez

Merkez

26

Kurtdere

Merkez

Şamlı

27

Armutalan

Merkez

Şamlı

28

Kırmızılar

Merkez

Şamlı

29

Büyükpınar

Merkez

Şamlı

30

Tatlıpınar

Merkez

Şamlı

31

Yaylacık

Merkez

Şamlı

32

Yeni İskender

Merkez

Şamlı

33

Deliktaş

Merkez

Merkez

34

Ovacık

Merkez

Merkez

35

Turplu

Merkez

Merkez

36

Aktarma

Merkez

Merkez

37

Beyköy

Merkez

Merkez

38

Kabakdere

Merkez

Merkez

39

Kalaycılar

Merkez

Merkez

40

Naipli

Merkez

Merkez

41

Bakacak

Merkez

Merkez

42

Yeniköy

Merkez

Yeniköy

 


11763

 

(2) SAYILI LİSTE

BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Balıkesir Belediyesine bağlı;

1

Plevne

2

Bahçelievler

3

Hasan Basri Çantay

4

1.Gündoğan

5

2.Gündoğan

6

Gümüşçeşme

7

Gazi Osman Paşa

8

Yıldız

9

Sütlüce

10

Kasaplar

11

Dinkçiler

12

Hacıilbey

13

Altıeylül

 

BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN

BELEDİYE VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Pamukçu Belediyesi

Merkez

Merkez

2

Çayırhisar

Merkez

Merkez

3

Halalca

Merkez

Merkez

4

Ovaköy

Merkez

Merkez

5

Yakupköy

Merkez

Merkez

6

Karamanköy

Merkez

Merkez

7

Köylüköy

Merkez

Merkez

8

Balıklı

Merkez

Merkez

9

Çandır

Merkez

Merkez

10

Aslıhan

Merkez

Merkez

11

Aslıhan Tepecik

Merkez

Merkez

12

Atköy

Merkez

Merkez

13

Ovabayındır

Merkez

Merkez

14

Yenice

Merkez

Merkez

15

Akarsu

Merkez

Merkez

16

Ayvatlar

Merkez

Merkez

17

Karakaya

Merkez

Yeniköy

18

Kürse

Merkez

Yeniköy

19

Gökçeören

Merkez

Yeniköy

20

Köseler

Merkez

Merkez


11764

 

21

Ayşebacı

Merkez

Merkez

22

Küçük Bostancı

Merkez

Merkez

23

Büyük Bostancı

Merkez

Merkez

24

Paşaköy

Merkez

Merkez

25

Çiçekpınar

Merkez

Merkez

26

Akçakaya

Merkez

Merkez

27

Kabaklı

Merkez

Merkez

28

Dereçiftlik

Merkez

Merkez

29

Çukur Hüseyin

Merkez

Ertuğrul

30

Bahçedere

Merkez

Ertuğrul

31

Karamanlar

Merkez

Ertuğrul

32

Kozören

Merkez

Ertuğrul

33

Karakavak

Merkez

Ertuğrul

34

Çamköy

Merkez

Ertuğrul

35

Beşpınar

Merkez

Ertuğrul

36

Macarlar

Merkez

Ertuğrul

37

Dişbudak

Merkez

Konakpınar

38

Çiftçidere

Merkez

Konakpınar

39

Cinge

Merkez

Merkez

40

Kirazköy

Merkez

Konakpınar

41

Sıvatpınar

Merkez

Konakpınar

42

Bozen

Merkez

Konakpınar

43

Türkali

Merkez

Merkez

44

Taşköy

Merkez

Konakpınar

45

Selimiye

Merkez

Merkez

46

İnkaya

Merkez

Merkez

47

Orhanlı

Merkez

Merkez

48

Çiftlik

Merkez

Merkez

49

Taşpınar

Merkez

Konakpınar

50

Turnalar

Merkez

Konakpınar

51

Kılcılar

Merkez

Konakpınar

52

Kirazpınar

Merkez

Konakpınar

53

Tayyipler

Merkez

Konakpınar

54

Çınarlıdere

Merkez

Konakpınar

55

Karabeyler

Merkez

Konakpınar

56

Konakpınar

Merkez

Konakpınar

57

Bereketli

Merkez

Konakpınar

58

Kuşkaya

Merkez

Konakpınar

59

Bayat

Merkez

Konakpınar

60

Akçaköy

Merkez

Merkez

61

Yeşiller

Merkez

Konakpınar

62

Ayvacık

Merkez

Konakpınar


11765

 

63

Çakıllık

Merkez

Konakpınar

64

Dedeburnu

Merkez

Konakpınar

65

Kozderegüvem

Merkez

Konakpınar

66

Yeşilyurt

Merkez

Ertuğrul

67

Sarıalan

Merkez

Ertuğrul

68

Kutludüğün

Merkez

Ertuğrul

69

Kuyualan

Merkez

Ertuğrul

70

Küpeler

Merkez

Ertuğrul

71

Meryemdere

Merkez

Ertuğrul

72

Ortamandıra

Merkez

Merkez

73

Dallımandıra

Merkez

Ertuğrul

74

Dereköy

Merkez

Ertuğrul

75

Ertuğrul

Merkez

Ertuğrul

76

Gökköy

Merkez

Merkez

77

Bigatepe

Merkez

Konakpınar

78

Aliağa

Merkez

Ertuğrul

79

Ataköy

Merkez

Konakpınar

80

Aynaoğlu

Merkez

Merkez

81

Bağalan

Merkez

Ertuğrul

 

(3) SAYILI LİSTE

 

DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİİLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Denizli Belediyesine bağlı;

1

1200 Evler

2

Adalet

3

Akçeşme

4

Akkonak

5

Alpaslan

6

Altıntop

7

Bahçelievler

8

Barbaros

9

Barutçular

10

Bereketler

11

Bozburun

12

Çakmak

13

Değirmenönü

14

Servergazi

15

Eskihisar

16

Gerzele

17

Göveçlik

18

Gültepe

19

Gümüşçay


11766

 

 

20

Hacıeyüplü

21

Hallaçlar

22

Hisar

23

İlbade

24

Kadılar

25

Karahasanlı

26

Karaman

27

Kayalar

28

M.Akif Ersoy

29

Merkezefendi

30

Muratdede

31

Saraylar

32

Saruhan

33

Selçuk Bey

34

Sevindik

35

Sırakapılar

36

Sümer

37

Şemikler

38

Şirinköy

39

Yeni

40

Yenişafak

41

Yenişehir

42

Zafer

 

DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİİLÇESİNE BAĞLANAN

BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Aşağışamlı Belediyesi

Merkez

Merkez

2

Başkarcı Belediyesi

Merkez

Merkez

3

Altındere

Merkez

Merkez

4

Çeltikçi

Merkez

Merkez

5

Kumkısık

Merkez

Merkez

6

Salihağa

Merkez

Merkez

7

Üzerlik

Merkez

Merkez

8

Yeşilyayla

Merkez

Merkez

 


11767

 

(4) SAYILI LİSTE

DENİZLİ İLİ AKKÖY(PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Denizli Belediyesine bağlı;

1

Akhan

2

Aktepe

3

Anafartalar

4

Asmalıevler

5

Atalar

6

Bağbaşı

7

Cankurtaran

8

Cumhuriyet

9

Çamlaraltı

10

Deliktaş

11

Dokuzkavaklar

12

Fatih

13

Fesleğen

14

Goncalı

15

Gökpınar

16

Güzelköy

17

Hacıkaplanlar

18

Hürriyet

19

İncilipınar

20

İstiklal

21

Kale

22

Karakova

23

Karakurt

24

Karşıyaka

25

Kayıhan

26

Kervansaray

27

Korucuk

28

Kuşpınar

29

Mehmetçik

30

Onbeş Mayıs

31

Pelitlibağ

32

Siteler

33

Tekke

34

Topraklık

35

Yunus Emre

36

Zeytinköy

37

Zümrüt

 


11768

 

 

DENİZLİ İLİ AKKÖY(PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN

BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Irlıganlı Belediyesi

Merkez

Merkez

2

Gözler Belediyesi

Merkez

Merkez

3

Karahayıt Belediyesi

Merkez

Merkez

4

Pamukkale Belediyesi

Merkez

Merkez

5

Pınarkent Belediyesi

Merkez

Merkez

6

Uzunpınar Belediyesi

Merkez

Merkez

7

Akdere

Merkez

Merkez

8

Develi

Merkez

Merkez

9

Eldenizli

Merkez

Merkez

10

Eymir

Merkez

Merkez

11

Güzelpınar

Merkez

Merkez

12

Haytabey

Merkez

Merkez

13

Karataş

Merkez

Merkez

14

Kocadere

Merkez

Merkez

15

Kurtluca

Merkez

Merkez

16

Küçükdere

Merkez

Merkez

17

Yeniköy

Merkez

Merkez

 

(5) SAYILI LİSTE

HATAY İLİ ANTAKYAİLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Antakya Belediyesinebağlı;

1

Akasya

2

Akbaba

3

Akevler

4

Aksaray

5

Altınçay

6

Aydınlıkevler

7

Bağrıyanık

8

Barbaros

9

Biniciler

10

Cebrail

11

Cumhuriyet

12

Dutdibi

13

Emek

14

Esenlik


11769

 

 

15

Esentepe

16

Fevzi Çakmak

17

18

Gazi

Gazipaşa

19

Güllübahçe

20

Hacı Ömer Alpagot

21

Haraparası

22

Havuzlar

23

İplik Pazarı

24

General Şükrü Kanadlı

25

Kantara

26

Karaali Bölüğü

27

Kardeşler

28

Kışlasaray

29

Kocaabdi

30

Kuyulu

31

Meydan

32

Orhanlı

33

Saraykent

34

Sofular

35

Şehitler

36

Şeyhali

37

Şirince

38

Ulucami

39

Ürgenpaşa

40

Yenicamii

41

Zenginler

 


11770

 

HATAY İLİ ANTAKYAİLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Ekinci Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

2

Güzelburç Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

3

Karlısu Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

4

Kuzeytepe Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

5

Odabaşı Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

6

Serinyol Belediyesi

Merkez

Serinyol

7

Karaali Belediyesi

Merkez

Serinyol

8

Ovakent Belediyesi

Merkez

Serinyol

9

Avsuyu Belediyesi

Merkez

Merkez

10

Küçükdalyan Belediyesi

Merkez

Merkez

11

Maşuklu Belediyesi

Merkez

Merkez

12

Narlıca Belediyesi

Merkez

Merkez

13

Alaattin

Merkez

Merkez

14

Hasanlı

Merkez

Merkez

15

Melekli

Merkez

Merkez

16

Saçaklı

Merkez

Merkez

17

Suvatlı

Merkez

Merkez

18

Yeşilova

Merkez

Merkez

19

Akçaova

Merkez

Merkez

20

Büyükdalyan

Merkez

Hıdırbey

21

Doğanköy

Merkez

Hıdırbey

22

Gökçegöz

Merkez

Merkez

23

Tanışma

Merkez

Merkez

24

Günyazı

Merkez

Hıdırbey

25

Kisecik

Merkez

Hıdırbey

26

Saraycık

Merkez

Hıdırbey

27

Yaylacık

Merkez

Hıdırbey

28

Alahan

Merkez

Serinyol

29

Alazi

Merkez

Serinyol

30

Anayazı

Merkez

Serinyol

31

Arpahan

Merkez

Serinyol

32

Aşağıoba

Merkez

Serinyol

33

Kuruyer

Merkez

Merkez

34

Üzümdalı

Merkez

Merkez

35

Derince

Merkez

Serinyol

36

Dikmece

Merkez

Serinyol

37

Gülderen

Merkez

Serinyol

38

Maraşboğazı

Merkez

Serinyol

39

Oğlakören

Merkez

Serinyol


11771

 

40

Paşaköy

Merkez

Serinyol

41

Tahtaköprü

Merkez

Serinyol

42

Uzunalıç

Merkez

Serinyol

43

Üçgedik

Merkez

Serinyol

44

Madenboyu

Merkez

Merkez

45

Mansurlu

Merkez

Merkez

46

Zülüflühan

Merkez

Serinyol

47

Akhisar

Merkez

Serinyol

48

Açıkdere

Merkez

Merkez

49

Akcurun

Merkez

Merkez

50

Apaydın

Merkez

Merkez

51

Bitiren

Merkez

Merkez

52

Bohşin

Merkez

Merkez

53

Bozhöyük

Merkez

Merkez

54

Demirköprü

Merkez

Merkez

 

(6) SAYILI LİSTE

HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNEBAĞLANAN MAHALLELER

Antakya Belediyesine bağlı;

1

Akdeniz

2

Armutlu

3

Elektrik

4

Sümerler

 

HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNEBAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Dursunlu Belediyesi

Merkez

Merkez

2

Harbiye Belediyesi

Merkez

Harbiye

3

Gümüşgöze Belediyesi

Merkez

Harbiye

4

Yeşilpınar Belediyesi

Merkez

Harbiye

5

Çekmece Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

6

Subaşı Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

7

Toygarlı Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

8

Turunçlu Belediyesi

Merkez

Hıdırbey

9

Aknehir Belediyesi

Samandağ

Merkez

10

Tavla Belediyesi

Samandağ

Karaçay

11

Bahçeköy

Merkez

Harbiye

12

Balıklıdere

Merkez

Harbiye

13

Bostancık

Merkez

Harbiye

14

Çardaklı

Merkez

Harbiye


11772

 

 

15

Değirmenyolu

Merkez

Harbiye

16

Döver

Merkez

Harbiye

17

Samankaya

Merkez

Harbiye

18

Sinanlı

Merkez

Harbiye

19

Ballıöz

Merkez

Hıdırbey

20

Güneysöğüt

Merkez

Hıdırbey

21

Koçören

Merkez

Hıdırbey

22

Meydancık

Merkez

Hıdırbey

23

Orhanlı

Merkez

Hıdırbey

24

Aşağıokçular

Merkez

Merkez

25

Büyükçat

Samandağ

Karaçay

26

Özbek

Samandağ

Karaçay

27

Hancağız

Samandağ

Karaçay

28

Yeniçağ

Samandağ

Karaçay

29

Çökek

Samandağ

Karaçay

30

Özengili

Samandağ

Karaçay

31

Hüseyinli

Samandağ

Karaçay

32

Çınarlı

Samandağ

Karaçay

33

Karşıyaka

Merkez

Şenköy

 

(7) SAYILI LİSTE

 

HATAY İLİ YAYLADAĞIİLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Şenköy Belediyesi

Merkez

Şenköy

2

Bozlu

Merkez

Şenköy

3

Çatbaşı

Merkez

Şenköy

4

Çayır

Merkez

Şenköy

5

Dağdüzü

Merkez

Şenköy

6

Yukarıokçular

Merkez

Şenköy

7

Turfanda

Merkez

Şenköy

8

Yoncakaya

Merkez

Şenköy

 


11773

 

(8) SAYILI LİSTE

 

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİNEBAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER

S.NO.

BİRİMİN ADI

İLÇESİ

BAĞLI OLDUĞU BUCAK

1

Karaağaç Belediyesi

İskenderun

Merkez

2

Nardüzü Belediyesi

İskenderun

Merkez

3

Akçalı Belediyesi

İskenderun

Uluçınar

4

Gökmeydan Belediyesi

İskenderun

Uluçınar

5

Gözcüler Belediyesi

İskenderun

Uluçınar

6

Madenli Belediyesi

İskenderun

Uluçınar

7

Üçgüllük Belediyesi

İskenderun

Uluçınar

8

Arpaderesi

İskenderun

Merkez

9

Harlısu

İskenderun

Merkez

10

Helvalı

İskenderun

Merkez

11

Karahüseyinli

İskenderun

Merkez

12

Kışla

İskenderun

Merkez

13

Kozaklı

İskenderun

Merkez

14

Nergizlik

İskenderun

Merkez

15

Pirinçlik

İskenderun

Merkez

16

Arpagedik

İskenderun

Uluçınar

17

Avcılarsuyu

İskenderun

Uluçınar

18

Beyköy

İskenderun

Uluçınar

19

Derekuyu

İskenderun

Uluçınar

20

Gülcihan

İskenderun

Uluçınar

21

Hacıahmetli

İskenderun

Uluçınar

22

Haymaseki

İskenderun

Uluçınar

23

Höyük

İskenderun

Uluçınar

24

Kale

İskenderun