Yerel Yönetim Yargı Kararları

İMAR PLANI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAK YETKİSİ VE GÖREVİ BELEDİYELERE AİT OLDUĞUNDAN, PLAN YAPIMINA İLİŞKİN BÜTÜN AŞAMALARIN İLGİLİ BELEDİYELERCE YERİNE GETİRİLMESİ, BU BAĞLAMDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN MÜELLİF GÖRÜŞÜNÜN DE BELEDİYESİNCE TEMİN EDİLM 06.02.2009

İMAR PLANI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAK YETKİSİ VE GÖREVİ BELEDİYELERE AİT OLDUĞUNDAN, PLAN YAPIMINA İLİŞKİN BÜTÜN AŞAMALARIN İLGİLİ BELEDİYELERCE YERİNE GETİRİLMESİ, BU BAĞLAMDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN MÜELLİF GÖRÜŞÜNÜN DE BELEDİYESİNCE TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE İSTENİLMESİNDE, HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. 06.02.2009

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE İSTENİLMESİNDE, HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

UYUŞMAZLIK KONUSU YAPI İÇİN DÜZENLENEN İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMASI NEDENİYLE, ARTIK DAVACIYA AİT YAPI İÇİN İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMİŞ OLMASININ, KAZANILMIŞ HAK İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAD 23.01.2009

UYUŞMAZLIK KONUSU YAPI İÇİN DÜZENLENEN İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMASI NEDENİYLE, ARTIK DAVACIYA AİT YAPI İÇİN İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMİŞ OLMASININ, KAZANILMIŞ HAK İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞI, İMAR PLANLARININ YARGI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI NEDENİYLE, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI TEBLİĞ EDİLEN DAVALI İDARENİN YAPIYA DEVAM EDİLMEMESİ AMACIYLA İNŞAATIN DURDURMASININ, 3194 SAYILI YASA`NIN 32. MADDESİ UYARINCA ZORUNLULUK OLDUĞU HK.<

İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİNİN İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNE AİT OLDUĞU VE İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNCE KONUYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLARIN, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ HK. 19.01.2009

İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİNİN İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNE AİT OLDUĞU VE İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNCE KONUYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLARIN, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ HK.<

VERGİDEN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YAPMAYIP, TÜKETİLDİĞİ YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE İSTİSNALAR ÖNGÖREN BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KURALLARI KARŞISINDA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN VERGİDEN MUAF OLDUĞUNU 26.12.2008

VERGİDEN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YAPMAYIP, TÜKETİLDİĞİ YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE İSTİSNALAR ÖNGÖREN BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KURALLARI KARŞISINDA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN VERGİDEN MUAF OLDUĞUNU DÜZENLEYEN 1581 SAYILI YASADAKİ MUAFİYET KURALININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ VE BİRİ MUAFİYET DİĞERİ İSTİSNA DÜZENLEYEN BU İKİ YASA KURALI ARASINDA UYGULAMA ÖNCELİĞİ ARANAMAYACAĞI HAKKINDA

1- MAKTU RÜSUM BEDELİ, OCAĞIN İŞLETME SÜRESİNE GÖRE DEĞİL, ÇIKARILACAK MALZEME MİKTARINA GÖRE BELİRLENDİĞİNDEN, BU BEDELİN FAALİYET GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE TENKİSİNİN İSTENEMEYECEĞİ DE KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMEYE KARŞIN, VADESİNDE ÖDENMEYEN RÜSUM BEDELİNİ 26.12.2008

1- MAKTU RÜSUM BEDELİ, OCAĞIN İŞLETME SÜRESİNE GÖRE DEĞİL, ÇIKARILACAK MALZEME MİKTARINA GÖRE BELİRLENDİĞİNDEN, BU BEDELİN FAALİYET GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE TENKİSİNİN İSTENEMEYECEĞİ DE KARARLAŞTIRILAN SÖZLEŞMEYE KARŞIN, VADESİNDE ÖDENMEYEN RÜSUM BEDELİNİN GECİKME FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE HUKUKA AYIRILIK BULUNMADIĞI, 2- FAALİYETİN DURDURULDUĞU SÜREDE KUM-ÇAKIL ALINAMAMASI NEDENİYLE RÜSUMUN HAKSIZ OLDUĞU İDDİASININ İDARE ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASINA KONU YAPILABİLECEĞİ HAKKINDA

PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİLİ OLDUĞUNDAN, BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMDE YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 28.11.2008

PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİLİ OLDUĞUNDAN, BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMDE YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

5216 SAYILI YASA`NIN 7/B MADDESİ UYARINCA İLGİLİ BELEDİYELERCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN ONAYLANMAK ÜZERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMAYAN DAVA KONUSU PARSELASYON İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK 20.11.2008

5216 SAYILI YASA`NIN 7/B MADDESİ UYARINCA İLGİLİ BELEDİYELERCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN ONAYLANMAK ÜZERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMAYAN DAVA KONUSU PARSELASYON İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

YARGI KARARIYLA İDARENİN İMAR PLANI YAPIMINA ZORLANAMAYACAĞI HK 19.11.2008

YARGI KARARIYLA İDARENİN İMAR PLANI YAPIMINA ZORLANAMAYACAĞI HK

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARINDAN, SADECE KENDİ HİZMET BİNALARININ EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU, ARSALARININ İSE MUAFİYETİNİN BULUNMADIĞI, AYRICA KOOPERATİF ADINA KARAR HARCINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA. 17.11.2008

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARINDAN, SADECE KENDİ HİZMET BİNALARININ EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU, ARSALARININ İSE MUAFİYETİNİN BULUNMADIĞI, AYRICA KOOPERATİF ADINA KARAR HARCINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN, KURULUŞU, YÖNETİLMESİ VE DENETLENMESİ AYRI BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLENMİŞ BULUNAN KURS VE YURTLARA YARDIM YAPMA KONUSUNDA KENDİSİNE YASAL OLARAK VERİLMİŞ BİR YETKİ VE GÖREVİ OLMADIĞI HAKKINDAKİ DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNİN 11.11 11.11.2008

Büyükşehir belediyelerinin, kuruluşu, yönetilmesi ve denetlenmesi ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiş bulunan kurs ve yurtlara yardım yapma konusunda kendisine yasal olarak verilmiş bir yetki ve görevi olmadığı hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.11.2008 tarih ve E:2008/7089, K:2008/7331 sayılı kararı.

BELEDİYECE YAPILAN KAPALI ZARF USULÜ İHALE NEDENİYLE ALINAN TELLALLIK HARCININ, DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU YOLUYLA GERİ İSTENEBİLECEĞİ, HARCA KONU OLMAYAN KAPALI ZARF USULÜ İHALEDE ALINAN TELLALLIK HARCININ, VERGİLENDİRMEDE HATA KAPSAMINA GİRECEĞİ HK. 06.11.2008

BELEDİYECE YAPILAN KAPALI ZARF USULÜ İHALE NEDENİYLE ALINAN TELLALLIK HARCININ, DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU YOLUYLA GERİ İSTENEBİLECEĞİ, HARCA KONU OLMAYAN KAPALI ZARF USULÜ İHALEDE ALINAN TELLALLIK HARCININ, VERGİLENDİRMEDE HATA KAPSAMINA GİRECEĞİ HK.<

T.C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. `NİN AÇMIŞ OLDUĞU ŞUBELER İÇİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKINDA 04.11.2008

T.C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. `NİN AÇMIŞ OLDUĞU ŞUBELER İÇİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKINDA

KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLECEĞİ, SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILARIN KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLECEĞİ VE SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR VE ISLAH İMAR PLANININ VE BU PLAN UYARINCA Y 22.10.2008

KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLECEĞİ, SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILARIN KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLECEĞİ VE SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR VE ISLAH İMAR PLANININ VE BU PLAN UYARINCA YAPILACAK PARSELASYON İŞLEMİNİN AMACI DİKKATE ALINDIĞINDA, SAHİL ŞERİTLERİNDE 2981 SAYILI YASA`NIN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN 22.10.2008

İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN BU AŞAMADA KALMASI AMACIYLA MÜHÜRLENMESİNİN, HUKUKA UYGUN OLDUĞU HAKKINDA

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN 18. MADDESİNİN (E) BENDİ UYARINCA, BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİNİN ESAS ALARAK BELEDİYE MECLİSİ`NE AİT OLDUĞU, YASANIN AÇIK BİR BİÇİMDE İZİN VERMESİ HALİNDE YETKİNİN SINIR VE KAPSAMI B 15.10.2008

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN 18. MADDESİNİN (E) BENDİ UYARINCA, BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİNİN ESAS ALARAK BELEDİYE MECLİSİ`NE AİT OLDUĞU, YASANIN AÇIK BİR BİÇİMDE İZİN VERMESİ HALİNDE YETKİNİN SINIR VE KAPSAMI BELİRTİLEREK DEVREDİLEBİLECEĞİ, BU YETKİNİN SINIRLARI AÇIKÇA BELİRTİLMEKSİZİN BELEDİYE ENCÜMENİ`NE DEVRİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞININ İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BE 19.09.2008

KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞININ İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BELİRLENDİĞİNDEN BAHİSLE, GÜNÜBİRLİK KULLANIM AMACIYLA YAPILMAK İSTENEN ÇAYBAHÇESİ-KAFEYE AİT MİMARİ PROJENİN UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN İŞLEMDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

BİR KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ AMACINI TAŞIMAYAN, BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAKİ 400 LT/SN DEBİLİ SUYUN, 7 LT/SN`LİK KISMININ; PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE, TİCARİ FAALİYETE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞME 03.07.2008

BİR KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ AMACINI TAŞIMAYAN, BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAKİ 400 LT/SN DEBİLİ SUYUN, 7 LT/SN`LİK KISMININ; PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE, TİCARİ FAALİYETE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞMENİN, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ OLARAK KABULÜ MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİNDEN, DAİREMİZCE İNCELENEREK GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN "HEMŞEHRİ HUKUKU" BAŞLIKLI 13. MADDESİ UYARINCA, HEMŞEHRİLERİN BELEDİYE İDARESİNİN KARAR VE HİZMETLERİNE İŞTİRAK ETME HAKLARININ BULUNDUĞU; BU HAKLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLER AÇISINDAN, HİZMETİN HUKUKA U 23.06.2008

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN "HEMŞEHRİ HUKUKU" BAŞLIKLI 13. MADDESİ UYARINCA, HEMŞEHRİLERİN BELEDİYE İDARESİNİN KARAR VE HİZMETLERİNE İŞTİRAK ETME HAKLARININ BULUNDUĞU; BU HAKLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLER AÇISINDAN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİ HUSUSUNU YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKKINI İÇERDİĞİ, BUNA GÖRE DE, JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE YAYGINLAŞTIRILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK TESİS EDİLEN İDARÎ İŞLEMLERLE, DAVACILARIN BELDE SAKİNİ OLARAK MEŞRU, KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATLERİNİN ETKİLENECEĞİNİN TABİİ OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN, DAVACILARIN DAVA KONUSU İŞLEMLE MENFAAT İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE, DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ YOLUNDA VERİLEN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA, HUKUKÎ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<

ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLEMEYECEĞİ HK.< 20.06.2008

ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLEMEYECEĞİ HK.<

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN 15. MADDESİ UYARINCA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARAR, VALİYE GÖNDERİLMEKSİZİN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞINDAN, MERCİİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI 09.06.2008

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN 15. MADDESİ UYARINCA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARAR, VALİYE GÖNDERİLMEKSİZİN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞINDAN, MERCİİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI

1. DERECE DOĞAL SİT ALANI VE 100 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDE KALAN, ANCAK ESKİ ESER TESCİL KAYDI BULUNMADIĞI AÇIK OLAN TEMEL AŞAMASINDAKİ YAPILARIN YENİDEN İNŞASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN MEVCUT BAĞ EVİ DIŞINDA KALAN İKİ AYRI BİNA İÇİN YAPI RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ 28.05.2008

1. DERECE DOĞAL SİT ALANI VE 100 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDE KALAN, ANCAK ESKİ ESER TESCİL KAYDI BULUNMADIĞI AÇIK OLAN TEMEL AŞAMASINDAKİ YAPILARIN YENİDEN İNŞASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN MEVCUT BAĞ EVİ DIŞINDA KALAN İKİ AYRI BİNA İÇİN YAPI RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA YASA UYARINCA, VERİLEN İŞYERİ KAPATMA CEZASI VE PARA CEZASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA BAKMA GÖREVİNİN, İDARİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU 02.05.2008

1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA YASA UYARINCA, VERİLEN İŞYERİ KAPATMA CEZASI VE PARA CEZASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA BAKMA GÖREVİNİN, İDARİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU

DAVACI KÖY SINIRININ HERHANGİ BİR KISMININ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU`NUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ İÇİN ÇİZİLEN 20 KM`LİK YARIÇAP SINIRI İÇİNDE KALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, KÖYÜN MESKUN MAHALİ BU YA 29.04.2008

DAVACI KÖY SINIRININ HERHANGİ BİR KISMININ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU`NUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ İÇİN ÇİZİLEN 20 KM`LİK YARIÇAP SINIRI İÇİNDE KALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, KÖYÜN MESKUN MAHALİ BU YARIÇAP DIŞINDA OLSA DAHİ KÖYÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLANACAĞI

MERA VASIFLI TAŞINMAZLARIN, PARSELASYONA TABİ TUTULAMAYACAĞI 22.04.2008

MERA VASIFLI TAŞINMAZLARIN, PARSELASYONA TABİ TUTULAMAYACAĞI

BELEDİYE MECLİSİNİN, TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VEREBİLMESİ İÇİN, DANIŞTAYIN UYGUN GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI GEREKTİĞİ 18.04.2008

BELEDİYE MECLİSİNİN, TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VEREBİLMESİ İÇİN, DANIŞTAYIN UYGUN GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI GEREKTİĞİ

TAPU İPTAL EDİLMEDİKÇE, KIYIDA KALAN TAŞINMAZIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, TAPULU MÜLK ÜZERİNDEKİ YAPININ, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU`NUN 18. MADDESİNE GÖRE YIKTIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI 16.04.2008

TAPU İPTAL EDİLMEDİKÇE, KIYIDA KALAN TAŞINMAZIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, TAPULU MÜLK ÜZERİNDEKİ YAPININ, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU`NUN 18. MADDESİNE GÖRE YIKTIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI

PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU, DAVACIYA AĞAÇLANDIRILACAK ALANDAN TAHSİS YAPILAMAYACAĞI 16.04.2008

PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU, DAVACIYA AĞAÇLANDIRILACAK ALANDAN TAHSİS YAPILAMAYACAĞI

DAVACININ TAŞINMAZINA İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRDÜĞÜ KISITLILIK İDDİASININ, ÖDEME EMRİ AŞAMASINDA "BORCUM YOKTUR" KAPSAMINDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA 08.04.2008

DAVACININ TAŞINMAZINA İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRDÜĞÜ KISITLILIK İDDİASININ, ÖDEME EMRİ AŞAMASINDA "BORCUM YOKTUR" KAPSAMINDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE TEKLİFTE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI, BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDU 04.04.2008

3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE TEKLİFTE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI, BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDUĞU PLANIN BAKANLIKÇA ONAYLANMASININ PLANIN USUL YÖNÜNDEN İPTALİNİ GEREKTİRDİĞİ HK.<

GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILDIĞI VE İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ, DAVA AÇILMAKLA İHTİLAFLI HALE GELEN VE İPTAL KARARI İLE HUKUKİ VARLIĞI SONA EREN 01.04.2008

GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILDIĞI VE İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ, DAVA AÇILMAKLA İHTİLAFLI HALE GELEN VE İPTAL KARARI İLE HUKUKİ VARLIĞI SONA EREN YAPI RUHSATINA DAYALI OLARAK DÜZENLENEN DAVA KONUSU YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN İSE, HUKUKEN KORUNABİLİR BİR YANININ KALMAMASINA KARŞIN, İDARE MAHKEMESİNCE, KAZANILMIŞ HAK İLKESİNDEN HAREKETLE, YAPI KULLANMA BELGESİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA, HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE, GÖREVSİZ YARGI YERİ OLAN İDARE MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURUNUN, GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ İLE DOSYANIN GÖREVLİ OLAN VE AYNI YARGI 31.03.2008

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE, GÖREVSİZ YARGI YERİ OLAN İDARE MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURUNUN, GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ İLE DOSYANIN GÖREVLİ OLAN VE AYNI YARGI DÜZENİ İÇİNDE YERALAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTE İKEN, BAŞVURU SAHİBİNİN TELAFİ EDİLMEYECEK HAK KAYBINA YOLAÇACAK ŞEKİLDE "İNCELENMEKSİZİN REDDİ" YOLUNDA HÜKÜM TESİSİNDE USULE VE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

RUHSATA AYKIRI İNŞAATIN NELER OLDUĞU TESBİT EDİLMEDEN, SADECE İNŞAATA DEVAM EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI 19.03.2008

RUHSATA AYKIRI İNŞAATIN NELER OLDUĞU TESBİT EDİLMEDEN, SADECE İNŞAATA DEVAM EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMADAN KAMULAŞTIRMA YAPILAMAYACAĞINA YÖNELİK BİR SINIRLAMA BULUNMADIĞINDAN, KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR HUSUSUN YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILMASINDA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASIN 14.03.2008

PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMADAN KAMULAŞTIRMA YAPILAMAYACAĞINA YÖNELİK BİR SINIRLAMA BULUNMADIĞINDAN, KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR HUSUSUN YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILMASINDA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA

DAVACI BELEDİYENİN 1/50.000 VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINI İLGİLİ İDARE SIFATI İLE İLAN ETMESİ GEREKİRKEN, BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKSİZİN, ANILAN PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA EHLİYETLİ OLMADIĞI 12.03.2008

DAVACI BELEDİYENİN 1/50.000 VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINI İLGİLİ İDARE SIFATI İLE İLAN ETMESİ GEREKİRKEN, BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKSİZİN, ANILAN PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA EHLİYETLİ OLMADIĞI

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE, YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR NEDEN ORTAYA KONULMAKSIZIN, AYNI BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ KEZ İMAR UYGULAMASI YAPILMASINDA, HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA 15.02.2008

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE, YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR NEDEN ORTAYA KONULMAKSIZIN, AYNI BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ KEZ İMAR UYGULAMASI YAPILMASINDA, HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA

İLK YAPI RUHSATININ VERİLMESİNDEN SONRA, YAPININ MÜHÜRLENDİĞİ TARİHTE RUHSATIN YENİLENEBİLMESİ İÇİN İKİ AYLIK SÜRE KALDIĞINDAN, MÜHÜRÜN KALDIRILDIĞININ TEBLİĞ EDİLMESİ ÜZERİNE, İKİ AYLIK SÜREDE RUHSAT YENİLEMESİ İÇİN BAŞVURULMADIĞINDAN, RUHSAT ALMA TARİHİ 13.02.2008

İLK YAPI RUHSATININ VERİLMESİNDEN SONRA, YAPININ MÜHÜRLENDİĞİ TARİHTE RUHSATIN YENİLENEBİLMESİ İÇİN İKİ AYLIK SÜRE KALDIĞINDAN, MÜHÜRÜN KALDIRILDIĞININ TEBLİĞ EDİLMESİ ÜZERİNE, İKİ AYLIK SÜREDE RUHSAT YENİLEMESİ İÇİN BAŞVURULMADIĞINDAN, RUHSAT ALMA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATA VE PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE RUHSAT VERİLMESİ GEREKTİĞİ

YAYA YOLUNDAN OTOPARK GİRİŞİ VERİLEMEYECEĞİNDEN, İMAR PLANININ GETİRTİLEREK, UYUŞMAZLIĞA KONU OTOPARKIN, YAYA YOLUNDAN MI YOKSA TRAFİK YOLUNDAN MI CEPHE ALDIĞININ İNCELENMESİNDEN SONRA, DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ 06.02.2008

YAYA YOLUNDAN OTOPARK GİRİŞİ VERİLEMEYECEĞİNDEN, İMAR PLANININ GETİRTİLEREK, UYUŞMAZLIĞA KONU OTOPARKIN, YAYA YOLUNDAN MI YOKSA TRAFİK YOLUNDAN MI CEPHE ALDIĞININ İNCELENMESİNDEN SONRA, DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

BELEDİYELERCE KAYNAK SULARI HARCI ALINABİLMESİ İÇİN, 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU`NUN 63. MADDESİ UYARINCA, DENETLEME VE ÖZEL İŞARET KONULMASI GİBİ HİZMETLERİN VERİLMESİ İCABETTİĞİ HK 06.02.2008

BELEDİYELERCE KAYNAK SULARI HARCI ALINABİLMESİ İÇİN, 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU`NUN 63. MADDESİ UYARINCA, DENETLEME VE ÖZEL İŞARET KONULMASI GİBİ HİZMETLERİN VERİLMESİ İCABETTİĞİ

ÜZERİNDE YAPI BULUNAN KADASTRAL PARSEL İMAR PARSELİ HALİNE GELMEYECEĞİ GİBİ, İMAR PARSELİNİN BULUNDUĞU ALANDA DA YENİ İMAR PLANINA UYGUN YENİDEN PARSELASYON İŞLEMİ YAPILABİLECEĞİNDEN, KADASTRAL PARSELLERİN PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEĞİ GEREKÇES 18.01.2008

ÜZERİNDE YAPI BULUNAN KADASTRAL PARSEL İMAR PARSELİ HALİNE GELMEYECEĞİ GİBİ, İMAR PARSELİNİN BULUNDUĞU ALANDA DA YENİ İMAR PLANINA UYGUN YENİDEN PARSELASYON İŞLEMİ YAPILABİLECEĞİNDEN, KADASTRAL PARSELLERİN PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEĞİ GEREKÇESİNE DAYALI MAHKEME KARARINDA, İSABET BULUNMADIĞI

5393 SAYILI YASA UYARINCA; TOPLU TAŞIMA YAPMAK ADINA KARA, DENİZ, SU VE DEMİR YOLU ÜZERİNDE İŞLETİLEN HER TÜRLÜ SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ SAYILARINI BELİRLEMEK YETKİ VE İMTİYAZLARININ BELEDİYELERE AİT OLDUĞU HK.< 19.11.2007

5393 SAYILI YASA UYARINCA; TOPLU TAŞIMA YAPMAK ADINA KARA, DENİZ, SU VE DEMİR YOLU ÜZERİNDE İŞLETİLEN HER TÜRLÜ SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ SAYILARINI BELİRLEMEK YETKİ VE İMTİYAZLARININ BELEDİYELERE AİT OLDUĞU HK.<

BELEDİYENİN KARAR ORGANI OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN, BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN MECLİSE GETİRİLEN İSTEMLERİ, YAPACAĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA KABUL ETMEYEBİLECEĞİ TABİİ OLUP; (BELEDİYE BAŞKANININ MECLİSİN ISRARI İLE KESİNLEŞEN KARARLAR ALEYHİNE ON GÜN İÇİN 13.09.2007

BELEDİYENİN KARAR ORGANI OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN, BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN MECLİSE GETİRİLEN İSTEMLERİ, YAPACAĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA KABUL ETMEYEBİLECEĞİ TABİİ OLUP; (BELEDİYE BAŞKANININ MECLİSİN ISRARI İLE KESİNLEŞEN KARARLAR ALEYHİNE ON GÜN İÇİNDE İDARİ YARGIYA BAŞVURABİLECEĞİ HUSUSU DA DİKKATE ALINDIĞINDA) BELEDİYE BAŞKANININ İSTEMİNE AYKIRI KARAR VERİLMESİ, BELEDİYE MECLİSİNİN KENDİSİNE KANUNLA VERİLEN GÖREVLERİ SÜRESİ İÇİNDE YAPMAYI İHMAL ETMESİ VE BU DURUMUN BELEDİYEYE AİT İŞLERİ SEKTEYE VEYA GECİKMEYE UĞRATMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK.

İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİTİ YAPILIRKEN UYULMASI GEREKEN ESASLARI BELİRLEYEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI`NIN 14.10.2005 GÜN VE 82663 SAYILI GENELGESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK.< 07.03.2007

İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİTİ YAPILIRKEN UYULMASI GEREKEN ESASLARI BELİRLEYEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI`NIN 14.10.2005 GÜN VE 82663 SAYILI GENELGESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK.<

BELEDİYEYE AİT BİR TAŞINMAZIN, ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN 2886 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE UYULMADAN DOĞRUDAN SATIŞINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 13.02.2007

Belediyeye ait bir taşınmazın, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına hizmet binası yapımı için 2886 sayılı Yasa hükümlerine uyulmadan doğrudan satışına ilişkin belediye meclis kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

ÖZEL ORMAN ALANINDA YER ALAN YAPILAR İÇİN VERİLEN İNŞAAT RUHSATLARININ İPTALİNİ İSTEME HUSUSUNDA MİMARLIK ODASININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU HAKKINDA. 09.02.2007

Özel orman alanında yer alan yapılar için verilen inşaat ruhsatlarının iptalini isteme hususunda Mimarlık Odasının dava açma ehliyetinin bulunduğu hakkında.

TAŞINMAZIN OKUL ALANI KULLANIMINDAN ÇIKARILARAK FARKLI BİR KULLANIMA AYRILMASINA DAİR TADİLATI, ZORUNLULUK BULUNMAMASI HALİNDE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI, TESİSİN HİZMET GÖTÜRDÜĞÜ BÖLGEDE EŞDEĞER ALAN AYRILMASI VE YÖNETMELİK EKİ 06.02.2007

Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair tadilatı, zorunluluk bulunmaması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı`nın uygun görüşünün alınması, tesisin hizmet götürdüğü bölgede eşdeğer alan ayrılması ve yönetmelik eki hissede belirtilen standartlarda uygulanması koşulları ile yapılabileceğinden, uyuşmazlığın bu çerçevede incelenmesi gerektiği hakkında.

3194 SAYILI İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU, SÖZ KONUSU PARA CEZASININ 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİRMEDİĞİ HAKKINDA. 30.01.2007

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca verilen para cezasından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olduğu, söz konusu para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamına girmediği hakkında.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU, SÖZ KONUSU PARA CEZASININ 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİRMEDİĞİ HAKKINDA. 30.01.2007

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezasından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olduğu, söz konusu para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamına girmediği hakkında.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN BEDEL TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASININ DİLEKÇE EKLERİNİN İLGİLİSİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN İDARİ YARGIDA AÇILAN İPTAL DAVASININ VAKTİNDEN ÖNCE AÇILDIĞI VE KAMU YARARI KARARININ DA TEK BAŞINA İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK KONU V 30.01.2007

Kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescil davasının dilekçe eklerinin ilgilisine tebliğ edilmeden idari yargıda açılan iptal davasının vaktinden önce açıldığı ve kamu yararı kararının da tek başına idari davaya konu olabilecek konu ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde olmadığı hakkında.

BELEDİYE BAŞKANININ, YASADAN KAYNAKLANAN GÖREV VE YETKİLERİNİ HANGİ YÖNETİCİYE DEVREDECEĞİ VE GÖREV DAĞILIMININ NASIL OLACAĞI KONUSUNDA YARGI KARARI İLE ZORLANAMAYACAĞI HK. 24.01.2007

BELEDİYE BAŞKANININ, YASADAN KAYNAKLANAN GÖREV VE YETKİLERİNİ HANGİ YÖNETİCİYE DEVREDECEĞİ VE GÖREV DAĞILIMININ NASIL OLACAĞI KONUSUNDA YARGI KARARI İLE ZORLANAMAYACAĞI HK.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 388     Gösterilenler: 301-350

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.