Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden doğan şikayet konusu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire

Esas
No :
2013/1013
Karar
No :
2013/1240

KARAR
Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :
1
-
...
-
Sivas Valisi
2
-
...
-
Sivas Belediye Başkanı
3
-
...
-
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
İtiraz Edilen Karar :
Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 6.3.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/101 sayılı kararı
Karara İtiraz Eden :
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
Soruşturulacak Eylem :
Sivas Organize Sanayi Bölgesinde geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak üzere kurulan tesisin ilk tahsisini iptal ederek bu tesisi işletmek üzere yeni kurulan şirkete tahsis yapılmasına ve yapı kullanma izninin bu şirkete verilmesine ilişkin istemi reddederek şirketin zararına neden olmak
Eylem Tarihi :
2011 Yılı
İçişleri Bakanlığının 3.7.2013 tarih ve 8478 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 6.3.2013 tarih ve Mül. Tef.Ku.Bşk.2013/101 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen‘in açıklamaları
dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1
`inci maddesinde, Kanunun amacının memurlar ve
diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı
yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve
düzenlemek olduğu hükme bağlanmış, 2`nci maddesinin birinci fıkrasında ise, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların, bu Kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.
Sivas Valisi olan ...‘ın Sivas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Sivas Belediye Başkanı ... ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ...‘ın ise Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldukları, ilgililerin bu sıfatları nedeniyle yer aldıkları isnat edilen eylemlerinin, 4483 sayılı Kanunda belirtilen "Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar" kapsamında olmadığı ve genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İçişleri
Bakanının 6.3.2013 tarih ve Mül. Tef. Kur. Bşk.2013/101 sayılı kararının
kaldırılmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 9.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.