Birim Adı Birim Müdürü Telefon Faks e-Posta

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Yusuf KOÇSOY

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Remzi DEMİREL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adnan SEZER

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Özkan TOSUN

Fen İşleri Müdürlüğü

Tahsin POLAT

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ayşe ALPEREN

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Faruk ÜNAL

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Adem AKSU

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Murat YILMAZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Cihangir Burak KOYAK

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mücahit SAYILI

Özel Kalem Müdürlüğü

Fatih Yılmaz

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Tolga PEKDOĞAN

Plan ve Proje Müdürlüğü

İsmail ÜRESİN

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İsmail DOĞAN

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Abdurrahman Uçman

Sivil Savunma Uzmanlığı

Suat KARTAL

Sosyal İşler Müdürlüğü

Dursun IŞIK

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Gürsoy YAŞAR

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Fuat USLU

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ertuğrul Mustafa KARANINOĞLU

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ömer SAVAŞ

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Mehmet ALBAYRAK

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ömer KALKAN

Zabıta Müdürlüğü

Mustafa ALTINDAL

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.