Birim Adı Birim Müdürü Telefon Faks e-Posta

1. Hukuk Müşavirliği

APK Daire Bşk.

AR-GE Şube Müdürü

Asfalt Üretim Şube Md.lüğü

AYKOME Şube Md.lüğü

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Çevre Koruma Daire Bşk.

Çevre Koruma Şube Md.lüğü

Emlak Kamulaştırma Şb. Md.

Fen İşleri Daire Bşk.

Gelir Şube Müdürü

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreterlik

Gider Şube Müdürü

Halkla İlişk. Şb.Md.lüğü

Haller Şube Md.lüğü

Harita Şube Md.lüğü

Hesap İşleri Daire Bşk.

İdari Hizm. Şube Md.lüğü

İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.

İktisat Ruhsat Şb. Md.lüğü

İmar Daire Bşk.

İmar Plan. Şb. Md.lüğü

İmar Uygulama Şube Md.lüğü

İşletmeler ve İşt. Dai.Bşk.

İtfaiye Daire Bşk.

İtfaiye Şube Md.lüğü

Mak. işl. Sig. Has. T. Md.lüğü

Makina Bakım Onarım Ş.Md.

Makina ikmal Daire Bşk.

Mezarlık Şube Md.lüğü

Numarataj Şube Md.lüğü

Otobüs Şube Md.lüğü

Otogar Şube Md.lüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Park Bahçeler Şb. Md.lüğü

Personel Daire Bşk.

Personel Müdürü

Pl. Bütçe Şube Md.lüğü

Proje Şube Md.lüğü

Sağlık İşleri Şube Md.lüğü

Sağlık Sosyal Hizm. Dai.Bşk.

Satınalma ve İhl. Şube Md.lüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı

Sosyal Kültürel İşl. Şb.Md

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Temizlik İşleri Şube Md.lüğü

Tic. ve İşt. Şube Md.lüğü

Trafik Siny. Şb. Md.lüğü

UKOME Şube M.lüğü

Veteriner İşleri Şube Md.lüğü

Yapım Onarım Şube Md.lüğü

Yazı İşleri Kararlar D.Bşk

Yazı İşleri Şube Müdürü

Yol Şube Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.