Merkez, ulusal düzeyde, yerel yönetimlerde ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin geliştirilmesine, daha etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak araştırma ve etkinlikleri planlamak ve yürütmek amacıyla 1989 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuştur.

Yerel Yönetimler Merkezi, amaçları çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik olarak araştırma, yardım, eğitim ve yayın alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.

Yerel Yönetimler Merkezi`nce, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nin yanında, 1997 yılından beri "Belediye Yönetimi Dizisi" ve “Kentsel Hizmetler Dizisi” adlı el kitapları yayımlamıştır. Ayrıca, 1998 yılı DPT Yatırım Programında yer alan “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırma Projesi” Merkez tarafından yürütülerek araştırma sonuçları kitap olarak kamuoyuna sunulmuştur.

Yerel Yönetimler Merkezi, yerel yönetim sisteminin genel olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanında, yerel yönetim birimlerinin örgüt, çalışma yol ve yöntemlerinin daha etkili ve verimli hizmet üretimi için geliştirilmesine yönelik uygulamaya dönük araştırmalar da yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günlük uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara aradıkları yanıtları sağlamak amacı ile Merkez, yerel yönetimler için danışma ve yardım hizmetini de yürütür. Merkez, araştırma ve yardım çalışmaları için Enstitü elemanları yanında, kamu ve özel kesim kuruluşlarında çalışan araştırmacılardan da yararlanır. Yerel Yönetimler Merkezi tarafından günümüze kadar yürütülen projeler şunlardır:

 • DPT ile “Yerel Yönetimleri Güçlendirme (YERYÖN) Araştırma Projesi”- (1998 - 2002)
  YERYÖN Projesi, kapsamında yerel yönetimlere yönelik olarak Personel Sistemi, Su Hizmetleri, Yerel Temsil, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Mali Yapı ve Zabıta Hizmetleri, Yerel Seçimler Coğrafyası konuları ayrı ayrı modüller halinde incelenmiş ve bu modüllere ilişkin kitaplar yayınlanmıştır. Proje kapsamında “İmar Hizmetleri” ve “Yerel Yönetim Modeli” kitap çalışmaları halen devam etmektedir.
 • İçişleri Bakanlığı ile “Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (YerelBilgi) Projesi”-(2002 - 2003)
  YerelBilgi Projesi, İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine iki kurum arasında yapılan bir protokolle gerçekleştirilmiştir. Projede, yerel yönetimlerle ilgili tüm verilerin elektronik ortamda toplanması ve bu verilerin politika geliştirme ve karar alma sürecine yardımcı olacak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tutulması hedeflenmiştir. Proje, Ekim 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren Bakanlık tarafından yürütülmektedir.
 • Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile “Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırılması (Yerel Hizmet) Araştırma Projesi”- (2003-2006)
  Yerel Hizmet Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Alman Hükümetleri arasında 17 Mayıs 2002 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanmış ve 26.07.2002 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Proje çerçevesinde Türkiye’de Yerel Yönetim Hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir sistemin kurulmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje, ülke çapında İçme Suyu Temini, Atık Su Bertarafı ve Katı Atık Yönetimini ekonomik, teknik ve ekolojik açıdan iyileştirmeyi hedeflemektedir. Projeyle, su, atık su ve katı atık hizmetlerinde idari ve teknik eğitimlerin geliştirilmesi ve ilgili merkezi kamu kuruluşları ile yerel yönetimlerin sorun çözme ve işbirliği amaçlı platform oluşturmaları sağlanmaktadır.
 • İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği İle “Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi”-(2003-2007)
  Projenin genel amacı, ülkemizde yerel yönetim reformunun uygulanmasına yardımcı olmak üzere proje yararlanıcısı ile paydaşların kurumsal kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu bağlamda yerel yönetimlerle ilgili kuruluş ve paydaşların vatandaşlara götürdükleri hizmetin etkinleştirilmesini temin amacı ile politika oluşturma, yönetme, karar verme ve uygulama kapasitelerinin arttırılması projenin genel amacını oluşturmaktadır.
 • DPT ile “Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNET) Araştırma  Projesi”- (1999-Devam ediyor.)
   
  Ülkemizde, yerel yönetimler alanında verilerin toplandığı, gerek halka ve yerel yönetim birimlerine, gerekse ilgi duyan uzmanlara sunulan bir platformun olmayışı, bilgiye ulaşma ve paylaşımına duyulan ihtiyaç bilgi teknolojilerinin yönetimde uygulanmaya yeni başlandığı 1999 yılında bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, "Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme" konulu projeyi DPT Yıllık Yatırım Programı`nda yer alması ile birlikte 1999 yılında başlatmıştır. 2009 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içinde hem vatandaş hem de yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam etmektedir. Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme, kısa adı ile YEREP Projesinin iki temel hedefi vardır. Bunlar:
   
  1) Yerel yönetim dünyasına dönük bir web site kurmak (YerelNET) ve devamlılığını sağlamaktır. Proje kapsamında oluşturulan YerelNET web sitesi paylaşım ağında ülke genelinde 2951 belediye, 81 il özel idaresi 500`e yakın şirket ve iştirak, 35.000 üzerinde köy, 892 ilçe, 1000`den fazla yerel yönetim birliği ile diğer yerel yönetim kuruluşlarının bu alana ilişkin bilgi ve mevzuata doğrudan ulaşabilecekleri, birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişi yapabilecekleri etkileşimli bir paylaşım ağı kurmaktır. YerelNET yerel yönetimler portalı 2000 yılında yayına girmiş ve günümüze kadar günlük yaklaşık 20.000 üzerinde ziyaretçi ile bilgi akışını sağlamaya çalışmaktadır. YEREP - YerelNET Projesi kapsamında bir web portalı tasarımı hazırlamıştır. 2000 yılında yayına geçen site, halen www.yerelnet.org.tr adresinden yayın hayatını sürdürmektedir.
  YerelNET sitesi hem kullanıcılar, hem de yerel yönetimler tarafından benimsenerek, yerel yönetimleri ilgilendiren çok farklı konularda başvuru aracı olarak hizmet vermekte, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında da iletişim aracı olmaktadır. Yerel Yönetimler Merkezi, eğitimlere ilişkin çeşitli duyurularını www.yerelnet.org.tr portalı üzerinden katılımcılara duyurmaktadır.
   
  2) Projenin ikinci hedefi, yerel yönetimler için eğitim malzemesi üretmektir: Eğitim malzemesi üretimi, belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde kullanılabilecek ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecek CD ekli elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmış, bu çerçevede "Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD" ve "Belediye İmar Yönetimi Elkitabı ve CD" olarak yayımlanmıştır. Eğitim malzemesi üretimi 2005 yılından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren farklı alanlarda (kentsel hizmetler, mali yapı, uluslar arası ilişkiler vb.) akademisyen ve uzman desteği alarak araştırmaları sürdürmekte ve araştırma sonuçları hem site üzerinden yayınlanmakta hem de kitap şeklinde basılmaya devam etmektedir. 2007 yılında başlayan ”Yerel Yönetimlerde Bütünleştirme Sorunları Araştırması” ve “Yerel ve Bölgesel Planlama İlişkileri Araştırması” sonuçları 2009 yılı itibariyle tamamlanmıştır: “Yerel Yönetimlerde Personel Sorunları Araştırması” 2008 yılında başlamış ve halen devam etmektedir.
   
  YEREP projesi hedefleri, içeriği ile e-devlet ve e-belediye kategorisinde birçok yarışmada finale kalmış, e-devlet ve e-belediye uygulamalarına öncü olması birçok açıdan “ilk”lere imza atması ile TODAİE’nin yerele açılan yüzü olarak önem kazanmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.