Yayın No: 226

Yerel Yönetimlerde Temsil: Belediye Örneği

Yerel yönetim uygulamasının temel gerekçelerinden birini oluşturan halk temsilinin Türkiye'deki gelişimi ve özelliklerini incelemek amacını taşıyan yapıt, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yerel Yönetim, Demokrasi ve Temsil başlığı altında yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi çerçevesinde demokratik eğitim, halk katılımı ve temsil açılarından yerel yönetimlerin işlevleri tartışılmakta; Fransa ve İngiltere'de yerel yönetim sistemlerinin ve yerel temsilin özelliklerine ilişkin bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde; Türkiye'de Yerel Yönetimlerin ve Temsilin Evrimi başlığı altında, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde yerel yönetimlerde temsilin evrimi üzerinde durulmaktadır. Yapıtın üçüncü ve son bölümünde, Türkiye'de yerel seçimlere ve belediyelerde temsile ilişkin sayısal veriler değerlendirilmektedir. İlk olarak 1963 - 1984 dönemine ilişkin veriler çerçevesinde; yerel ve genel seçimlere katılma ve tercihler, bağımsız temsilciler, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları için farklı tercih konuları ele alınmaktadır. İkinci olarak, yerleşim düzeyi, toplumsal ve ekonomik gelişme düzeyi ve siyasal partiler gibi değişkenlere dayanılarak, belediye meclisi üyelerinin ve belediye başkanlarının eğitim, meslek ve cinsiyetlerine ilişkin veriler çerçevesinde yerel yönetimlerde temsilin özellikleri incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca yerel-ulusal temsilciler karşılaştırılması ve iki düzey arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.