Yayın No: 292

Belediye Encümeni: Görev ve Yetkileri

Belediye meclisinin görev ve yetkilerine genel bir bakış ile başlayan kitap, dört bölümde sistematize edilmiştir. Birinci bölümde diğer iki kitapta olduğu gibi belediye yönetiminin temel yapısı konu edilmektedir. Bu bölümde belediye tanımı, kuruluş esasları, organları ve örgüt yapısı, belediyelerin hakları ve yetkileri, ayrıcalıkları, görevleri aktarılmaktadır. İkinci bölüm, belediye encümeninin niteliği, görev ve yetkilerine ayrılmıştır. Bölüm büyükşehir belediye encümeni hakkında bilgi de içermektedir. Belediye encümeninin Belediye Kanununun 83. Maddesinde sayılan görevleri yine bu bölümün geniş bir kısmını kapsamaktadır. Üçüncü bölüm Belediye Encümenlerine Çeşitli Kanunlarla Verilen Görev ve Yetkiler başlığı altında, bayındırlık ve imarla ilgili işleri, personelle ilgili işleri, mali işleri, yönetsel işleri, komisyonlara üye seçme işlemlerini açıklamaktadır. Dördüncü bölüm, belediye encümenine diğer kanunlarla tanınan ceza vermeye ilişkin görev ve yetkilere ayrılmıştır. Burada ceza vermeye ilişkin hükümler ve ceza uygulayabileceği diğer konular ayrı ayrı verilmektedir. Okuyucuya kolaylık olmak üzere kitabın sonunda ek olarak belediye encümenlerinin görev ve yetkileriyle ilgili yasal düzenlemeler de sunulmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.