Yayın No: 290

Belediye Başkanları: Görev ve Yetkileri

Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yeni bir yayın serisi olarak Belediye Yönetimi Dizisi başlatıldı. İlk üç kitabı Ziya Çoker tarafından hazırlanan Dizinin birinci kitabı, Belediye Başkanları: Görev ve Yetkileri. Kitap, beş bölüm olarak sistematize edilmekte ve Belediye başkanlarının görev ve yetkilerine genel bir değerlendirme yaparak başlamaktadır. Birinci bölümde belediye yönetiminin temel yapısı konu edilmekte ve bu bölümde belediye tanımı, kuruluş esasları, organları ve örgüt yapısı, belediyelerin hakları ve yetkileri, ayrıcalıkları, görevleri aktarılmaktadır. İkinci bölüm kitaba da adını veren belediye başkanları ile ilgilidir ve onların statüsünü anlatmaktadır. Bundan sonraki bölümler tümüyle artık belediye başkanları ile ilgilidir. Üçüncü bölüm, belediye başkanının temel görev ve sorumluluklarını, dördüncü bölüm çeşitli yasalarla belediye başkanına verilen diğer görev ve sorumlulukları aktarmaktadır. Bu bölümde belediye başkanının özel yetkilerinden de söz edilmektedir. Beşinci ve son bölüm ise belediye başkanlarının belediye suçlarıyla ilgili ceza kararı verme yetkisine ayrılmıştır. Kitabın sonunda ek olarak belediye başkanlarının görev ve yetkileriyle ilgili yasal düzenlemeler de okuyucuya sunulmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.