Yayın No: 299

Su Hizmetleri Yönetimi : Antalya Örneği

Kitap, Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi’nin bir modülünün araştırma raporlarına dayanmaktadır. Alt bölümler halinde sürdürülen çalışma ekibinde; Gülser Öztunalı Kayır, Hülya Kendir ve Ferhunde Hayırsever yer almaktadır. Antalya, traverten özel doğal yapısı, mevsimlere bağlı olarak değişen nüfusu ile su ve alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesinde farklı bir durum sergilemektedir. 1990’lı yıllardan başlayarak değişik projeler geliştirilmiş, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile kredi anlaşmaları yapılmıştır. Bu anlaşmalar yeni kurumsal yapılanma gerektirmiştir. Bu nedenle çalışmanın birinci bölümü; Antalya’nın sosyo-ekonomik durumu, coğrafi özellikler ve su kaynakları konularına ayrılmaktadır. İkinci bölümde; “Projeler ve Anlaşmalar” başlığı altında tesisler ve projeler, büyükşehir belediyesi statüsü öncesindeki ASO (Antalya Su ve Otobüs İşletmesi), büyükşehir belediyesi statüsüne geçiş dönemiyle, Antalya Su ve Atık Projesi ile imzalanan uluslararası anlaşmalar ele alınmaktadır. Bu bölüm de ek olarak Antalya Belediye Başkanlığı Kuruluş Şeması, ASO’nun Organizasyon Yapısı, ASO Su İşletmesi Organizasyon Yapısı okuyucuya sunulmaktadır. Üçüncü bölüm hizmetlerin yönetimine ayrılarak; ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi), ALDAŞ (Antalya Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A:Ş.), ANTSU’nun (Antalya Su İşletmeleri A.Ş.) büyükşehir belediyesi ile oluşturduğu dörtlü yapı, kurumsal, örgütsel ve mali açılardan incelenmektedir. Bu kurumların birbirleriyle ilişkileri de yine bu bölümde ortaya konmaktadır. Beşinci bölüm; yeni kurumsal ve mali yapılanmanın su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin getirdiği sorunlar karşısında, yerel düzeyde oluşan tepkileri içermektedir. Bu tepkilerin, su ve atıksu tarifeleri, altyapı çalışmaları, atıksu arıtma sistemi, su kesintileri ve özelleştirmeye yönelik olduğu ifade edilmektedir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.