Yayın No: 275

Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri

Yapıt, halkın belki de en fazla yüz yüze geldiği belediyeleri ve onların halkla ilişkilerini ele almaktadır. Temel olarak dört ana bölümde sistematize edilmiştir. İlk bölüm, halkla ilişkiler ve belediyelerin halkla ilişkileri ile ilgili kavramlara ilişkin irdelemelerde bulunmaktadır. Yapıtın ikinci bölümü, Belediyelerin Halkla İlişkilerinde Sorun Alanları ve Özel Konular başlığı altında gelişmektedir. Bu bölümde; halkla ilişkiler konusuna yaklaşım sorunu, kamu yönetimi ve insana saygı sorununun yanı sıra 1580 Sayılı Yasa'ya bağlı kalınarak gelişen belediyecilik ve belediye başkanları ile halkla ilişkiler konuları ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm ise halkın belediyesini oluşturmak üzerine kurulmuştur. Bunun için gereken; halkı tanımak ve halkın görüşlerini öğrenmenin yol ve yöntemleri konusunda okuyucuya bilgi verilmektedir. Halk katılımı ayrıca ele alınarak, belediyelerin girişimi ya da yasal düzenlemelerle sağlanan halk katılımı olarak irdelenmektedir. Belediyelerin halkla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda; belediye modelini ve belediye örgüt yapısını değiştirmenin gerekliliğini de düşünen yazar, belediyelerin çalışma yol ve yöntemleri konusunda da temel sorunları belirledikten sonra önerilerde bulunmaktadır. Son bölümde; belediyelerden yana kamuoyu oluşturmanın önemi ve yolları anlatmaktadır. Yapıt ayrıca; Kansas City Kamuoyu Araştırması, F.Almanya "Yönetimin Basitlerştirilmesi için Yerel Yönetimler Ortak Kuruluşu" Anketi ve Türkiye'de iki belediyede yapılan kamuoyu araştırmasını okuyucuya sunmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.