Yayın No: 306

Yerel Seçimler Panoraması (1963-1999)

Örsan Ö.AKBULUT, Sonay BAYRAMOĞLU, Mustafa ŞENER, Hüseyin YAYMAN

Kitap, Türkiye’de yerel seçimlerin panoramasını veriyor. Yerel seçimleri 1913 yılından başlayarak üç dönem olarak incelemek uygun olduğunu belirtiyor ancak 1963 yılına kadar olan birinci dönem için bilgi ve belge bulma zorluğu aşılamadığı ve bulunanların da bilimsel düzeyde sorgulama ve değerlendirme olanağı vermiyor. Bu nedenle çalışmada yerel seçimler, 1963 yılından başlıyor. 1963-1980 ve 1984’ten sonraki yıllar olarak inceleniyor. Yerel seçimler; parti programlarından, propaganda konuşmalarından, seçim sonuçlarından vb. yola çıkılarak değerlendiriliyor. Seçime katılan tüm partiler tek tek ele alınıyor. Parti arşivlerinden kütüphanelere uzanan derin araştırmalar çok sayıda belgeyi ve özünü bu kitap aracılığıyla okuyucuya ulaştırıyor. Kitap, 1963-1999 yılları arasında yapılan 8 yerel seçimi konu alıyor, yerel seçimleri yasal çerçevesiyle, siyasal partileriyle, siyasal iklimiyle ve seçim sonuçlarıyla veren bir panorama araştırması olarak alanında ilk olma, yerel yönetimler tarihine ve belleğine bir katkı sağlama iddiasını taşıyor.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.