Yayın No: 305

Belediyeler için Elkitabı: Belediye Personel Yönetimi

TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nce yapılan (YERYÖN) “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması”, belediyelerde pekçok alan için elkitaplarına büyük bir gereksinme duyulduğunu ortaya çıkarmıştı. Boşluğun bir ölçüde de olsa giderilmesi amacıyla (YEREP) "Yerel Yönetimler İçin eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi" hazırlanmış ve uygulama geçirilmiştir. YEREP çerçevesinde bir yandan YerelNet web sitesi geliştirilmiş, bir yandan da bu kitap - CD hazırlanmıştır.

Kitabın ilk çalışmaları Devlet Personel Başkanlığı, Emekli Sandığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan uygulamayı bilen kişilerden bir Program Kurulu oluşturulması ile başlamıştır. Program Kurulu, personel iş ve işlemleri konusunda kullanılan mevzuat ve uygulamada karşılaşılan temel sorunlardan hareket ederek çalışmış ve kitabın hazırlanmasını sağlamıştır. CD, bu materyal temelinde, Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir.

Kitap, on iki bölümden oluşuyor. Personel yönetimi nedir ne değildiri anlatan ilk bölümden sonra belediye personel sisteminin gelişimi anlatılıyor. Osmanlı döneminden başlayıp cumhuriyet dönemine kadar uzanılıyor. İstihdamın bölgelere göre dağılımı veriliyor. Personel yönetimi konusunda çalışan merkezi kurumlar da üçüncü bölümde tanıtılıyor. Dördüncü bölüm ve devamında ise kadro atama izni ve işlemleri, görevde yükselme, memurluk sistemi ve mali hakları, sözleşmeli personel ve işçi statüsüne yer veriliyor. Personelin sendikal örgütlenmesi ve eğitimi de ayrı bölümler olarak kitabı tamamlıyor.

Kitabı önemli kılan özelliklerden biri bu alandaki tüzel düzenlemelere geniş yer vermesi. Kitapta yer verilmeyen yönetmelikler ya da yasalar ise CD’de bulunuyor.

Ayrıca personel işlerinde kullanılan formlar da kitapta yer alıyor. CD’de bir adım öteye gidilerek bu formlar işlenebilir ve çıktı alınabilir özellikte kullanıcıya sunuluyor.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.