Yayın No: 310

Belediyeler için Elkitabı: İmar İşleri

TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların bir ürünü olan kitap, belediyelerin yürüttüğü imar hizmetleri konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Çalışma; İller Bankası, Maliye Bakanlığı, belediyeler ve üniversiteden uzmanların bir araya geldiği bir Program Kurulu tarafından oluşturuldu. Kitabın editörlüğünü Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Kübra Cihangir Çamur yaptı.

Kitap dokuz ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm; Kentleşme ve Planlama başlığı ile genel yapıya değiniyor ardından yasal düzenlemeleri ve belediyelerin imar hizmetlerini verirken karşılaştığı sorunları konu ediniyor. Daha sonraki bölümler uygulamada karşılaşılan sorun alanlarına ve yeni gelişmelere değiniyor. Ölçeğe Göre Planlama bölümü ülke ve bölge ölçeğinde planlama konularını işliyor; çevre düzeninden köy planlamasına uzanan alt dalları da inceliyor. Koruma ve Dengeli Gelişme Hedefli Planlar bölümü ise doğal ve tarihi koruma alanlarında planlamayı ele alıyor. Sektörel Planlar ve Özel Koşullarda Planlama bölümü; turizm amaçlı planlar, serbest bölgelerde planlama, teknoloji bölgeleri, afet planlaması gibi alt konularla, alana katkı sağlıyor. Kitapta üç ana bölüm, derinliğine bir inceleme ile imar planlarının yapılmasını, uygulanmasını ve değiştirilmesini ele alıyor. Bir bölümü yapı ile ilgili esaslara ayrılmış olan kitabın son bölümü ise bilgisayar teknolojisi ile imar işleri konusunu işliyor.

Kitap serinin birinci kitabı olan “Personel Yönetimi Elkitabı” gibi sözlük, mevzuat ve kaynakça içeriyor ayrıca yine ilk kitap gibi bir CD eki bulunuyor. CD ise mevzuat açısından zengin bir kaynak olmanın ötesinde çizimler ve örnek planlar, fotoğraflar içeriyor.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.