Yayın No: 298

Su Hizmetleri Yönetimi : Genel Yapı

Kitap, Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi’nin bir modülünün araştırma raporlarına dayanmaktadır. Alt bölümler halinde sürdürülen çalışma ekibinde; E. Argun Baran, Nevzat Boztaş, Tekin Karabıyık, Filiz Kartal, Güniz Mutlu, Ayfer Örge, Deniz Sayın ve Selim Tulumtaş yer almaktadır. Birinci bölüm uluslararası politikaları ele almış, su yönetimine ilişkin başlıca uluslararası kurumlar tarafından geliştirilmiş politikaları incelemiştir. Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası yaklaşımı bu bölümde irdelenmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölüm “Hukuksal ve Kurumsal Yapı” başlığı altında ulusal hukuk yapısı ile genel kamu örgütlenmesinin merkezi ve yerel yapıları, bunların birbirleri arasındaki ilişkileri ele almıştır. Üçüncü bölüm kentsel içmesuyu ve atıksu yönetimini konu etmiştir. Bu bölüm ayrıca Belediyeler Fonu’ndan Yapılan Ödemeler, Kanalizasyon Sektörü Yatırımları, Kanal Arıtma ve Deşarj Tesisleri Tamamlanan Belediyeler, İşçi ve Memur Kadro Unvanları listelerini içermektedir. İzleyen bölüm, büyükşehir belediyelerinde hizmetin örgütlenme ve yönetimi; beşinci ve son bölüm ise hem kentsel hem tarımsal su yönetiminde giderek farklı bir içeriğe bürünen ve artan bir öneme sahip olan yerel yönetim birlikleri konularına ayrılmıştır. Ayrıca bu bölümün sonunda yerel yönetim birlikleri için bir ‘tip tüzük’ de yer almaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.