Yayın No: 313

Yerel Maliye Sistemi

Türkiye’de yerel maliye sistemi mali federalizm ilkesine değil, idari-mali desantralizasyon ilkesine dayanır. Cumhuriyet tarihi boyunca yerel yönetimler ulusal bütçenin %10’u büyüklüğünde bir kaynağı yönetmişlerdir. Bu kaynağın merkezden transfer edilen kısmı, belediye bütçeleri içinde %47-51 oranında yer tutmuştur. 1980’den bu yana GSMH ve genel bütçe üçer kat büyürken, belediye bütçeleri beş, il özel idaresi bütçeleri sekiz kat büyümüştür. Aynı tarihten bu yana, merkezi yönetimde yatırımların payı %17’den %6’ya gerilerken, belediye harcamalarında yatırımlar %20’den %40’a, il özel idaresi harcamalarında ise %50’den %75’e çıkmıştır. Belediye bütçelerinde personel harcamaları %30’luk bir paya sahiptir; il özel idaresinde ise personele ayrılan pay %3 düzeyindedir. Büyükşehir belediyeleri, harcamalarının %15’ini personele ayırmalarıyla dikkat çekmektedir. Türkiye’de yerel maliye sistemi, kuruluş mantığına uygun, tutarlı ve yerleşik bir yapı sergilemektedir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.