Yayın No: 332

Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Uygulamaları

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezi ve yerel yönetimlere güçlü bir kamu politika aracı olarak sunduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ülkemizde kamu ve özel kuruluşlar tarafından yönetsel araç olarak farklı uygulama alanlarına konu olmaktadır. Nitekim, ülkemizde Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı`nda ve yerel yönetimler mevzuatı nda CBS uygulamalarına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak, kamu kurumlarının bu yeni araçtan yararlanma çabaları henüz oldukça sınırlı düzeydedir. Bu kitapta, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin teknik ve yönetsel yönü bir arada değerlendirilerek, kavramsal çerçevesi çizilmiş, kamu yönetiminde CBS uygulamaları, Türkiye ve bazı ülke deneyimleri üzerinden değerlendirilmiştir. Türkiye`de yerel yöneticilerin (belediye ve il özel idareleri) Coğrafi Bilgi Sistemlerini nasıl algıladıkları, bu aracı hangi yönetsel alanlarda ve ne düzeyde kullandıkları, bir alan araştırmasının bulgularına dayanarak ortaya konmuştur. Ayrıca, ülkemizde yerel yönetimlerin CBS kullanım kapasitelerini güçlendirmeye yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmanın, kamu yönetici ve uygulayıcılarına CBS`nin kamu politika aracı olarak etkili kullanılmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmesinde rehber olması ve alanda çalışan araştırmacılara ışık tutması beklenmektedir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.