Yayın No: 354

PEYZAJ YÖNETİMİ

Çalışmada, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘‘Peyzaj Yönetimi Eğitimi‘‘ kapsamında Avrupa Peyzaj Sözleşmesiyle birlikte planlama süresince daha fazla önem kazanan peyzajlar farklı perspektiflerden ele alınarak değerlendirilmiş. TODAİE ve Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışmada yer alan konular şöyle sıralanıyor: Türkiye‘de Planlama ve Planlama Hiyerarşisi, Peyzaj Ekolojisi Kavramsal Temelleri ve Uygulama Alanları, Peyzaj Ekolojisi, Korunan Alanlar ve Yönetimi, Biyotop Haritalamaları, Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve NATURA 2000, Uluslararası Sözleşmeler, APS ve Türkiye, APS‘ye Taraf Olan Ülkelerdeki Peyzaj Sınıflandırma Çalışmaları, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye‘nin Floristik Yapısı, Sistematik Koruma Planlaması ve Türkiye‘deki Uygulamalar, Uzaktan Algılama ve Genel Prensipleri.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.