Yayın No: 363

TÜRKİYE`DE KÖY YERLEŞİMİ VE YÖNETİMİ

Cumhuriyet Döneminde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında, toplam nüfus 13.648.270‘dir. Bunun 3.305.879‘u kent, 10.342.391‘i köy nüfusudur. Yani 1927 yılında nüfusun % 75.78‘i köylerde ikamet etmektedir. İşte bu yıllarda "köylü milletin efendisidir" demekle toplumun büyük kesimine hitap edilmiş olunmaktadır. 2011 yılında ise durum tam tersine dönmüştür. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir. Toplam nüfusun % 76,8‘i kentsel, % 23,2‘si ise kırsal alan nüfusudur. Yani günümüzde 57.385.706 kişi il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, 17.338.563 kişi belde ve köylerde ikamet etmektedir. Türkiye‘de iç göçle oluşan hızlı kentleşme hareketi, 2000‘li yıllara kadar genelde benzer karakterde ve benzer nedenlerle gerçekleşmiştir. Bu nedenler çekici, itici ve iletici nedenler olarak sınıflandırılmıştır. Günümüzde de mekânda hareketlilik de­vam etmektedir. Ama nedenleri aynı değildir. 1950 sonrası daha iyi koşullarda yaşama isteği açısından dile getirilen "kentin cazibesi" ile "kırın iticiliği" ifadelerinin anlamı artık farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın önemli bir kısmını oluşturan alan araştırmasından elde edilen sonuçlara dayanarak şunu söylemek mümkündür: Kırsal alanda sorunlar bulunmakla birlikte, günümüzde "kentin iticiliği", "kırın çekiciliği" kavramları da içi dolu anlamlar ifade etmektedir. Bu sadece sosyo-kültürel bir anlayış değişmesi değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, teknolojik her türlü imkânların mekâna bağımlı olmadan her yerde elde edilebilirliğinin de göstergesidir. Bu kitabın köylere yönelik temel yaklaşımı, onu hem yerleşim yerleri niteliğiyle, hem de yönetsel birimler niteliğiyle ele alması, köyleri en yetkin biçimde temsil kapasitesine sahip köy muhtarlarıyla yapılan 10 binin üstündeki alan araştırmasında da bu yaklaşımını sürdürmesidir. Yerleşim yeri olarak köyü ele almak, sosyal, ekonomik, kültürel yaşayışı ve mekânda yerleşim ve konut yapısını ele almayı gerektirmiştir. Köyleri yönetim birimi olarak görmekle de onu; bütçesi, personeli, imarı, devletle ilişkileri vb. açılardan ele almak ve bir mahalli idare birimi olarak işlenmesi imkânı elde edilmiştir. Daha geniş bir açıdan bütünlüğü yakalayabilmek için bazı durumlarda "köy" kavramı yerine "kırsal alan" ifadesi de tercih edilmiştir. Bu yaklaşım köylere, kentler dışındaki tüm yerleşim yerleri ve yönetimleri olarak bakma imkânı vermektedir. Konunun kapsamı kırsal alan yerleşmesi ve yönetimi olarak görüldüğünde, belde belediyeleri de kapsama dâhil olmaktadır. Böyle yaklaşıldığında, bu kitabın konusu, (34.395 adet köy kamu tüzelkişiliği, 46.916 adet köy bağlıları ve 1.978 adet belde belediyeleri olmak üzere) toplam 83.289 adet yerleşim yerini ve burada yaşayan 17.338.563 nüfusu doğrudan ilgilendirmektedir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.