Yayın No: 329

YEREL SEÇİMLER COĞRAFYASI 1963 - 1999

Çalışmada 1963-1999 yılları arasında yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinin sonuçları, öncelikle siyasal partilerin seçim coğrafyaları açısından irdelenmiştir. Söz konusu dönemde gerçekleşen sekiz yerel seçimin her bir ayağının, katılmadan başlayarak, kendi içlerinde ve bir önceki seçimle karşılaştırmalı biçimde incelenmesiyle, yerel seçimlere özgü özelliklerin olup olmadığının, seçimlerin farklı ayakları arasında bir değişimin yaşanıp yaşanmadığının, yerel seçim-ulusal seçim sonuçları arasında bir ilişki kurulup kurulamayacağı sorularının da yanıtlanmasına çalışılmıştır. Yerel seçimlere ilişkin olarak öncelikle her seçim döneminin artalanı incelenmiş, burada siyasal yaşamdaki gelişmeler, parti sistemindeki değişimler, siyasal sahneye yeni çıkan ya da kapanan siyasal partiler ve yerel seçimleri önceleyen, izleyen ya da eşzamanlı olarak yapılan milletvekili genel seçimleri üzerinde durulmuştur. Milletvekili genel seçimleri, yerel ve ulusal seçimlerde seçmenin ana eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını karşılaştırmak açısından önem taşımaktadır. 1963-1999 yılları arasında yapılan yerel seçimlerin belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi ayakları bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın kapsamına her bir dönemde seçimlere katılan tüm partiler girmektedir. Seçim araştırmalarında genelde mikro olarak adlandırılan partilerin diğerleri başlığı altında toplanmalarına ve ayrıntılı değerlendirmelere girilmemesine karşın bu çalışmada tüm partilerin ve bağımsızların seçim coğrafyasının da değerlendirilmesi öngörülmüştür. Siyasal partilerin seçim coğrafyalarının tanımlanması amacıyla, bu çalışmada üç değişken kullanılmıştır. Bunlar, bu çalışmanın birinci bölümünde üzerinde ayrıntılı biçimde durulan bölge, yerleşme türü ve nüfus değişkenleridir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.